6 jaar geleden

1 Petrus 2 vers 21-23

“… opdat u Zijn voetstappen zou navolgt; Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt …”.

De vermaning om Zijn stappen te volgen is alleen gericht tot gelovigen en wordt gebruikt met een heel duidelijke betekenis. Deze betekenis leren we van de vier stappen die ons hier voor worden gesteld.

Eerst worden we eraan herinnerd dat Hij niet zondigde. Wat er ook gebeurt, welke omstandigheden, afwijzingen, onrecht of beledigingen we ook zullen moeten doorstaan, we moeten niet zondigen. Het is iets groters om geen zonde te doen in moeilijke omstandigheden dan goed te doen in gemakkelijke. De Heer was volmaakt in alle omstandigheden. Onze eerste zorg zou moeten zijn het volgen van Zijn voetstappen en Zijn gezindheid te tonen.

Ten tweede wordt ons verteld dat geen bedrog in Zijn mond werd gevonden. Geen twijfel dat als Hij vragen stelde of antwoorden gaf, deze nooit bedorven werden door bedrog. Het is maar al te mogelijk voor ons om elkaar met vlotte taal en onschuldig lijkende vragen te verstrikken. We kunnen zelfs elkaar aanvallen in vele woorden die we tot God te richten in het openbaar gebed. Hoe noodzakelijk deze vermaning om de voetstappen na te volgen van Een in Wie geen bedrog was!

Ten derde lezen we dat Hij zwijgt in het bijzijn van kwaadaardige woorden. Bij valse beschuldigingen zweeg Hij. Hij antwoordde niets. Uit andere Schriftplaatsen is het duidelijk dat de christen kan smeken, vermanen en berispen, maar nooit terug schelden of bedreigen.

Ten vierde gaf Hij Zichzelf over aan God. Als wij zwijgen wanneer we beledigd worden, is het niet dat er geen antwoord is op kwaad en boosaardigheid, maar eerder dat het antwoord bij God achterblijft. We moeten nooit wraak nemen op de overtreders (Rom. 12:19).

In al deze stappen is geen sprake van een dienst die me op de voorgrond zou plaatsen en waardoor ik zou kunnen denken dat deze stappen niet zo moeilijk zijn.

Maar als ik deze stappen zet, zullen anderen een wonderbaarlijke aanblik krijgen: de schoonheid van Christus in mij.

Hamilton Smith, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW