5 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus uit [de] doden”.

Hoop kan worden gedefinieerd als het verlangen naar iets goeds en de verwachting om het te ontvangen. Jezus Christus is de enige echte bron van hoop, omdat Hij alleen weet wat het beste is en ook de soevereiniteit en de macht heeft om de vervulling ervan te verzekeren. Daarentegen is andere hoop gebaseerd op het stuifzand van omstandigheden buiten onze controle.

We hebben allemaal verwachtingen voor de toekomst, maar deze hebben vaak alleen betrekking op het aardse leven. Christus belooft ons de “levende hoop” van een onvergankelijke erfenis in de hemel (1 Petr. 1:3-4). Elke dag zullen verlangens vervagen, maar ons eeuwige hemelse huis is onze ultieme veiligheid en anker als de stormen van het leven hevig zijn.

De hemel kan echter ver weg lijken wanneer er smart aanwezig is en er geen verlichting in zicht is. Maar hoe verdragen we nu de beproevingen? Eén manier is door hoop, die anticipeert op een verandering van omstandigheden ten goede.

Maar hoe zit het wanneer onze situatie niet verbetert – wat doet de Heer dan wat “beter” is? Petrus vertelt ons dat Hij ons geloof aan het ‘louteren’ is, wat zal resulteren in lof en heerlijkheid wanneer Jezus terugkeert. Dit blijkt meer waard te zijn dan goud of zelfs verlichting van onze nood. Wat een schijnbare tegenstrijdigheid! De moeilijkheden die ervoor zorgen dat we de hoop verliezen, zijn precies die hulpmiddelen die God gebruikt om ons geloof en hoop in Hem te versterken. Christus belooft ons niet alleen hoop voor de eeuwigheid, maar ook voor dit leven. In die tijden waarin God ons niet van moeilijkheden verlost, kunnen we er zeker van zijn dat Hij een groter werk in ons aan het doen is. Wanneer we eindelijk ons eeuwig huis bereiken, zullen we de onmetelijke waarde van het geloof herkennen dat Hij in ons heeft voortgebracht terwijl we onze hoop op Hem hielden.

Tim Hadley, Sr. © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW