8 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 25

“Het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid”.

Een opmerkelijk kenmerk van wetenschappelijke boeken is dat zij erg snel verouderen, zodat vervanging door meer bijdetijdse spoedig noodzakelijk is. Met een zekere mate van trots observeren mensen dat er zo snel vooruitgang gemaakt wordt op elk gebied van de kennis, zodat de huidige wetenschappelijke literatuur verouderd is voor de volgende generatie. In feite begint elk technisch werk te verouderen op het moment dat het de drukpers verlaat. De Bijbel kan echter niet worden ingehaald door progressieve menselijke ideeën.

De Bijbel behandelt de belangrijkste onderwerpen die ons leven beïnvloeden; en heeft tevens het hoogste, en zeker het enige gezag erop. Wat eeuwen van onderzoek en kennis opgebracht hebben, kunnen niets toevoegen aan wat de Bijbel verklaart. Het is altijd actueel en van toepassing op de eisen van de tijd in kwestie. Het is volledig onafhankelijk van de wetenschap. Geen technische vooruitgang kan het vervangen. Als de ene generatie de andere opvolgt, is de Bijbel voor elk een onuitputtelijke schat aan kennis met betrekking tot de essentiële vragen van het leven.

De Bijbel beantwoordt onze vragen over de zin van het leven en ook over de eeuwigheid. Het Boek geeft ons niet de persoonlijke mening van mensen erover, maar presenteert de gezaghebbende uitspraken van de eeuwige God. Dat is het wat het Boek zo belangrijk en leesbaar maakt. Daarin spreekt God over Hemzelf, wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij nu nog zal doen. Zijn omschrijving van de mens is “zoals het werkelijk is”. En ten slotte laat Hij ons zien, dat een goede vervulling van het leven alleen mogelijk is in relatie met Hem.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW