8 maanden geleden

1 Kronieken 12 vers 18

“Toen kwam de Geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei: Wij zijn de uwe, David, ja, met u zijn wij, zoon van Isaï.”

David had nog niet in het openbaar het koningschap bereikt waarvoor Samuël hem gezalfd had, noch werd hij gehaat en vervolgd door Saul, de door God verworpen koning. En toch waren er mannen in Israël, zelfs in de stam Benjamin waartoe Saul behoorde, die in David de toekomstige koning herkenden. Ze waren bereid om de tijd van verwerping met hem te delen, en mannen uit Juda en Benjamin kwamen naar de bergvesting waar David zich voor Saul verborg. Kon hij hen in vertrouwen nemen? Dat was de vraag die hem ertoe aanzette om de gezindheid van de mannen te onderzoeken.

Maar het antwoord van Amasai was bemoedigend voor David: “Wij zijn de uwe, David, ja, met u zijn wij, zoon van Isaï!” Het was de Geest van God die in Amasai werkte en hem deze trouw deed verklaren. Amasai was niet bezig met zijn eigen eer, omdat de weg die hij gekozen had aanvankelijk vol moeilijkheden was. Maar hij wilde de toekomstige koning dienen.

In deze tijd is David een voorbeeld van Christus, van Wie God in Psalm 2 vers 6 zegt, dat Hij Hem gezalfd heeft op Sion. Zoals David werd verworpen, zo werd de Heer door de Zijnen niet aangenomen. Ook Hij oogstte de bitterste haat voor Zijn goede daden, en deze vijandschap tegen onze Heer bestaat vandaag de dag nog steeds in de wereld. Wij, de Zijnen, behagen Hem, wanneer wij ons als Amasai tegenover Hem gedragen en naar Hem toegaan om Zijn verwerping te delen. We hebben daar alle reden toe, want zoals David vroeger de reus Goliath versloeg, zo heeft de Heer Jezus tot onze bevrijding de grootste en sterkste vijand op Golgotha verslagen. Binnenkort zal de tijd van verwerping eindigen; dan zal onze Heer, de Christus, als Koning in heerlijkheid heersen en zullen wij in Zijn heerlijkheid delen, net als de getrouwen van David.

 

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW