2 jaar geleden

1 Korinthe 6 vers 20

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”.

 

Chinezen zijn heel goede handelsmensen en geld speelt ook bij hen een heel grote rol. Zij zullen niets doen waar op de een of andere manier geen voordeel of winst uit te behalen valt. Zo dachten velen, dat evangelisten en missionarissen de mensen geld gaven, om christen te worden. Een Chinees, die nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen was, had het volgende gesprek met zijn buurman.

“Hoeveel hebben de vreemdelingen jou gegeven dat jij ‘medelid’ geworden bent? Zeker wel 50 mark.” “Nee, Meer.” “Driehonderd mark?” “Meer.” “Duizend mark?” “Nog meer.” “Hoeveel dan, zeg het eens alsjeblieft.” “Meer dan het gewicht van dit huis in goud.” “Dat kan niet kloppen”, riep de verbaasde buurman, “of is het toch waar?”

“Dit onbetaalbare Boek hebben ze mij geschonken”, riep de christen terwijl hij zijn Bijbel omhoog hield. “Dit Boek leerde mij wie God is, Jezus en Golgotha. Het spreekt van verlossing en eeuwig leven in de hemel, door het lijden en sterven van de Heiland óók voor mij!”

Voorwaar, wat is gelijk aan deze prijs, die aan het kruis van Golgotha betaald ​​werd? Hijzelf, de Zoon van God, heeft Zich daar voor mij overgegeven. Alle schatten van de wereld hebben niet het vermogen om een zondaar te redden, hem los te kopen uit de macht van de duivel …, “daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, [het bloed] van Christus” (1 Petr. 1:18-19).

Geliefde verloste medepelgrim! laten we meer aan deze prijs denken, om die korte tijd van ons verblijf op aarde Hem te verheerlijken in ons lichaam. Bent u nog niet gered? Kom met berouw en bekering tot Jezus. Hij vergeeft, want de prijs die Hij betaalde, zal ook u ten goede komen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW