1 jaar geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem.”

Heb je ooit stilgestaan bij de grootheid van de liefde van God? We moeten toegeven, dat we als eindige wezens de omvang van de Goddelijke liefde nooit volledig zouden kunnen bevatten. Maar God heeft deze liefde niet verborgen gehouden.

Veel mensen hebben in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren hun liefde getoond. De maatstaf voor liefde is hoeveel ze geeft, en de maatstaf voor de liefde van God is de gave van Zijn eniggeboren Zoon die naar de wereld werd gezonden om de Heiland van de wereld te worden.

De liefde van God waarover we lezen in het vers hierboven is een liefde die niet gemeten kan worden. Wie kan de diepte doorgronden van de liefde die God de Vader wilde geven door Zijn geliefde Zoon te laten sterven in de plaats van zondaars? Het is liefde zonder maat, zo vol, zo uitgestrekt en vrij!

Om liefde te kunnen uiten, moet er iemand zijn die de uiting van liefde ontvangt. Gods liefde wordt uitgestraald naar zondaars! De voorwerpen van Gods liefde zijn zij, die Zijn wet hebben overtreden. De zondaar wordt schuldig bevonden en veroordeeld, maar God is rijk aan genade!

Romeinen 5 vers 8 verklaart: “Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.”

Het hoogste voorbeeld van de liefde van God is te zien aan het kruis, toen Jezus het oordeel over onze zonden droeg, zodat wij in gerechtigheid voor God zouden staan. Als je ooit twijfelt aan de liefde van God voor jou, kijk dan naar het kruis en herinner je de grenzeloosheid van Gods liefde!

God heeft zijn liefde voor ons bewezen door zijn Zoon te zenden, zodat wij hem kunnen kennen. Als je de liefde van God hebt gekend, vraag jezelf dan af, wordt die nu in jouw leven aan anderen betoond? Zijn wij zelfopofferend in onze liefde voor elkaar?

Dat we de liefde van God mogen overdenken en leren die dagelijks te beoefenen!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW