Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
5 uur geleden

Volhardt in het gebed …

“… volhardt in het gebed” (Rom. 12:12); “Bidt onophoudelijk …” (1 Thess. 5:17).   George Müller, de weesvader van Bristol, legde het op zijn hart om te bidden voor de redding van vijf mensen. Hij bad dag na dag. Na 18 maanden was de eerste bekeerd. Müller dankte en ging door met bidden. Jaren later bekeerde zich de tweede. Müller dankte en volhardde in het gebed. Jaren gingen voorbij. Tenslotte bekeerde zich de derde van de vijf mensen. Müller prees...

Lees verder
2 dagen geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (19)

HOOFDSTUK X Terug in Holland   In de vroege morgen van de 23e december van het jaar 1538 bevonden zich in een taveerne aan de rivierkant te Dordrecht, waar gewoonlijk de veerman te vinden was, die de reizigers van deze oude stad over moest varen naar Yselmondo, twee mannen, welke, blijkens hun op zachte toon gevoerd gesprek, elkander zeer vertrouwelijke mededelingen hadden te doen. Toch duidden beider voorkomen en kleding aan, dat er tussen hen groot verschil in stand en...

Lees verder
3 dagen geleden

De redding van een prostituee

Lukas 7 vers 36-8 vers 3   Lukas 7:36-50: (HSV) 36. En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. 37. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. 38. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten...

Lees verder
4 dagen geleden

De door Jezus ontslapenen

“Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen” (1 Thess. 4:14). In dit vers verwijst Paulus naar de gestorven gelovigen als “de door Jezus ontslapenen.” Deze uitdrukking, die bedoeld was om de harten van de Thessalonicenzen tot rust te brengen met betrekking tot hun ontslapen broeders en zusters, is ook in staat om onze (rouwende) harten met troost te vervullen. Het is duidelijk dat het “ontslapen” van...

Lees verder
5 dagen geleden

Prediker (11)

Inhoud Vers 1 Vers 2 Vers 3a Vers 3b Vers 4-5 Vers 6 Vers 7-8 Vers 9 Vers 10 Dit hoofdstuk zet, zij het vanuit een ander gezichtspunt, de leer van het vorige hoofdstuk voort. Het toont ons hoe een kind van wijsheid zich moet gedragen met het oog op de wegen van de Goddelijke voorzienigheid die voor hem verborgen zijn. Water, wolken, wind en licht (Pred. 11:1,3,4,7), die buiten de invloed van de mens liggen, en waarvan hij de...

Lees verder
6 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (82)

De Geest van raad en sterkte   “En op Hem zal de Geest van de HEERE rusten … de Geest van raad en sterkte” (Jes. 11:2). De Geest van raad stelde de Heer Jezus in staat de juiste beslissingen te nemen en anderen daarin te onderrichten, terwijl de Geest van sterkte Hem hielp ze uit te voeren (verg. Jes. 9:5). Ook in Zijn leven zijn daar vele voorbeelden van: Na 40 dagen in de woestijn besloot Hij onder leiding van...

Lees verder
1 week geleden

Geestelijke wapenrusting (13)

“… terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6:16). Geestelijke strijd (deel dertien)   Het schild van de Romeinse soldaat was gewoonlijk twee en een halve voet1 breed en vier voet lang. In de strijd kon de soldaat zich erachter verschuilen als de vijand met speren of pijlen toesloeg. Let op de woorden “bovenal.” Dit benadrukt hoe belangrijk het schild van het geloof is....

Lees verder
1 week geleden

Geestelijke wapenrusting (12)

“… en de voeten geschoeid met [de] toerusting van het evangelie van de vrede” (Ef. 6:15). Geestelijke strijd (deel twaalf)   Als volgelingen van Jezus Christus strijden wij vanuit de positie, dat wij vrede met God hebben door het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Wij hebben vrede met God (Rom. 5:1) en kunnen nu genieten van de vrede van God en de aanwezigheid van de God van de vrede (Fil. 4:5-9). Wanneer wij deze vrede genieten, zijn onze...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (81)

De Geest van wijsheid en inzicht   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, …” (Jes. 11:2).   De evangeliën tonen ons vele gebeurtenissen waarin de eigenschappen van de Heilige Geest zichtbaar werden in het leven van Jezus. Reeds als kind was Hij vervuld met wijsheid en bleef er in toenemen (Luk. 2:40,52). Toen Hij twaalf jaar oud was en met Zijn ouders in Jeruzalem was, wist Hij, dat het nu de...

Lees verder
1 week geleden

Geestelijke wapenrusting (11)

“… en de voeten geschoeid met [de] toerusting1 van het evangelie van de vrede” (Ef. 6:15) Geestelijke strijd (deel elf)   De schoenen van de soldaat zijn een zeer belangrijk onderdeel van hun wapenrusting. De schoenen of laarzen van de Romeinse soldaten waren gewoonlijk voorzien van ijzeren punten, stukken metaal of spijkers om hen te helpen een goede grip te krijgen tijdens de strijd. Er zijn twee manieren om naar dit stuk uitrusting te kijken voor onze geestelijke strijd. Ten eerste...

Lees verder