Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
12 uur geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2   In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23)...

Lees verder
3 dagen geleden

De profeet Daniël (15)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 8-19   Daniël 4 vers 8: 8. Totdat ten slotte Daniël – zijn naam is Beltsazar, naar de naam van mijn god – bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom: 9. Beltsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de...

Lees verder
4 dagen geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (8)

Bijbelgedeelte: 1 Johannes 4 vers 4   Jouw kracht   Beste gelovige vriend, Het is een geweldig feit dat de Heilige Geest van God, een Goddelijk persoon, op aarde is en dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar misschien zeg je: “Ik heb nog niets bijzonders gevoeld. Is het mogelijk voor iemand om de Heilige Geest te ontvangen zonder een grote en unieke ervaring?” Natuurlijk is dit mogelijk, twee dingen spreken hiervoor. Ten eerste bestaan de uiterlijke en zichtbare...

Lees verder
5 dagen geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (7)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 9 vers 24 Jouw hulp Beste gelovige vriend, Ik kan me goed voorstellen, dat je nu denkt dat christen zijn een heel moeilijke, zo niet hopeloze zaak is. Het kan ook geen kwaad om te ontdekken, dat het een hopeloze zaak is voor je eigen kracht, als je maar niet vergeet dat Gods kracht tot je beschikking staat. Er zijn zeker leeuwen op je weg, maar speel niet de rol van “mijnheer de angsthaas,” want God heeft je...

Lees verder
6 dagen geleden

Het Johannes-evangelie (08b)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 12-25 De profetische uitleg van deze derde dag   Johannes 1 vers 35-43 toont de eerste dag, een beeld van de genadetijd, in het huishoudelijk beeld. In vers 44-52 zien we de tweede dag, het profetische beeld van de Heer Die een getrouw overblijfsel uit Zijn aardse volk opwekt. Johannes 2 vers 1-12 laat ons dan de zegeningen en vreugde zien die in overvloed zullen zijn in de tijd van het 1000-jarige koninkrijk. De derde dag...

Lees verder
1 week geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (6)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 12 vers 1-2 Jouw hobby’s   Beste gelovige vriend, Nog een waarschuwing, ook al lijkt het je vreemd. Vraag God om de genade om een leven zonder hobby’s te leiden. Veel gewaardeerde christenen, zowel jong als oud, ontbreekt het aan frisheid en vitaliteit. Ze zijn als een pruim zonder “pluis”, en dit is vaak niet omdat ze zonde of wereldse gezindheid in hun leven tolereren, maar omdat ze een hobby of bezigheid hebben die veel kostbare tijd in...

Lees verder
1 week geleden

Gedachten over het dienen van God (03)

Bijbelgedeelte: Numeri 8-10 In hoofdstuk 8 wordt de kandelaar aangestoken. De zeven met olie gevulde lampen, die eerst de kandelaar zelf verlichten, spreken van de Heilige Geest, Wiens meest nobele taak het is om Goddelijk licht te werpen op de Persoon van Christus, om Hem te verheerlijken (Joh. 16:14). Een door de Geest geleide dienst kan herkend worden aan het feit dat Christus wordt grootgemaakt. Het persoonlijke genot van de gemeenschap van de dienaar met Christus onder leiding van de...

Lees verder
2 weken geleden

Gedachten over het dienen van God (02)

Bijbelgedeelte: Numeri 4-7 In hoofdstuk 4 zien we, dat de dienst van de Kahathieten – in tegenstelling tot de volgorde van geboorte – als eerste wordt beschreven. Natuurlijke afkomst of sociale rang heeft geen betekenis voor de dienst van de Heer. De Kahathieten droegen de heilige werktuigen die over Christus spreken. Het bezig zijn met Christus moet het uitgangspunt zijn en de verheerlijking van Zijn Persoon het doel van elke dienst. In vers 47 vinden we twee “functies” van de...

Lees verder
2 weken geleden

Gedachten over het dienen van God (01)

Bijbelgedeelte: Numeri 1-3 In het vierde boek van Mozes (Numeri) begint de beschrijving van de omzwervingen van het volk Israël pas vanaf hoofdstuk 10 vers 11. In de eerste hoofdstukken vinden we voorbereidende instructies voor de reis. In de eerste hoofdstukken vinden we voorbereidende instructies voor de reis. De dienst van de Levieten neemt hier een prominente plaats in. Een overzicht van deze hoofdstukken toont ons belangrijke voorwaarden en kenmerken van een dienst die God welgevallig is. In hoofdstuk 1...

Lees verder
2 weken geleden

Het Johannes-evangelie (08a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 1-11 De derde dag – De bruiloft in Kana, vreugde voor de hele wereld   Profetisch gezien komen we nu bij een passage die het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde laat zien vanuit het oogpunt van de vreugde voor de hele wereld. Maar ook in de letterlijke beschouwing van dit bruiloftsfeest vinden we waardevolle praktische lessen die nu voorafgaan aan de profetische uitleg. “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana...

Lees verder