Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
16 uur geleden

Haha! Haha!

Psalm 35 vers 21,23,25; Psalm 40 vers 16; Psalm 70 vers 4; Lukas 23 vers 35. “En het volk stond toe te zien. Ook de oversten beschimpten Hem” (Luk. 23:35). “Aha, wij hebben onze zin!” (Ps. 35:25). De profeet schrijft over de rechtvaardige Knecht des Heren: “Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open” (Jes. 53:7). Onder al het vele lijden, dat onze Heer overkwam door de mishandeling van de zijde van de mensen,...

Lees verder
2 dagen geleden

Heer, leer ons bidden! (3)

31 oktober 2004 Leestijd: 8 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het vorige deel van deze serie, ontleend aan het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we hoe we moeten bidden, met welke innerlijke en uiterlijke houding. In deze aflevering laat de auteur ons...

Lees verder
3 dagen geleden

Zoals Ik was … zo zal Ik zijn

Jozua 1 vers 5: “Zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Ik zal jullie niet verlaten of in de steek laten.” Een van de meest noodzakelijke waarheden die we over God kunnen leren is dat Hij is en altijd zal zijn. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid! Dit is misschien een feit, dat we allemaal kennen. We hebben het zeker vaak horen verkondigen. We kennen het vers: “In den beginne was het Woord, en het Woord...

Lees verder
4 dagen geleden

Heer, leer ons bidden! (2)

7 oktober 2004 Leestijd: 11 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het eerste deel van deze serie, uit het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André, zagen we wat bidden eigenlijk is en waarom we zouden moeten bidden. In deze aflevering laat de auteur ons zien...

Lees verder
5 dagen geleden

De gewoonte van gastvrijheid (28)

Handelingen 18 vers 26: “En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg <van God> nauwkeuriger uit.” De gewoonte van gastvrijheid (deel 28) De vorige keer hebben we gekeken naar het idee van elkaar ontvangen. We zeiden, dat dit woord staat voor de gedachte aan iemand bij zich nemen of iemand apart nemen. Hier in het vers hierboven zien we daar...

Lees verder
6 dagen geleden

Heer, leer ons bidden! (1)

18 juli 2004 Leestijd: 13 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te mogen zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. Daarom wordt in de komende maanden op deze site, in verschillende delen, het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André gepubliceerd, dat ons door een duidelijke uitleg en enkele bijbelse voorbeelden aanspoort tot een vreugdevol...

Lees verder
1 week geleden

Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...

Lees verder
1 week geleden

Gezegende gebrokenheid

Psalm 51 vers 19: ”De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” We hebben allemaal wel eens iets gebroken, soms per ongeluk, soms met opzet. Maar als iets niet gerepareerd kan worden, wordt het meestal weggegooid, want dat is wat je doet met kapotte dingen. Maar God gooit kapotte dingen niet weg! Hij wil ze gebruiken. Onze gebrokenheid wordt door God nooit weggegooid. Vance Havner zei ooit: <<God gebruikt...

Lees verder
1 week geleden

De gewoonte van gastvrijheid (26)

Efeze 4 vers 32: “<Maar> weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zesentwintig) De Heer wil, dat wij goedertieren zijn voor elkaar, als ons leven, ons huis en zelfs ons werk een kanaal moet zijn waarlangs Zijn goedheid door ons heen kan stromen. Gastvrijheid is slechts één manier waarop de goedheid van God kan worden gezien en gedeeld met velen. Vriendelijkheid is het bewijs van de vrucht...

Lees verder
1 week geleden

De vrees voor de Heer

Jeremia 9 vers 23: 23. Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. 24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Jeremia leefde in een...

Lees verder