Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

“Mijn gedachten zijn niet uw gedachten“

Deuteronomium 3 vers 23-27; 1 Koningen 19 vers 1-4; 2 Korinthe 12 vers 1-10 Er zijn drie schriftgedeelten – twee in het Oude Testament en één in het Nieuwe Testament – waar gelovigen oprecht tot God baden maar Hij hun verzoeken niet vervulde en hun gebeden niet verhoorde. Maar hoewel God niet reageerde op de manier waar ze om hadden gevraagd, gaf Hij hun – zoals Hij altijd doet – iets dat beter voor hen was en dat Hem tegelijkertijd...

Lees verder
4 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (41)

Het antwoord “Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken” (Joh. 12:28). Op het gebed “Vader, verheerlijk Uw naam!” volgt onmiddellijk het antwoord uit de hemel: “Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken”. Het verlangen van de Heer Jezus was zo prijzend en zo welgevallig voor de Vader, dat Hij daarover niet zwijgen kon. Wat betekenen deze woorden? De werken die de Zoon...

Lees verder
6 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (40)

Mijn uiterste voor Zijn hoogste! “Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam!” (Joh. 12:27-28). Ondanks alle tegenstand en voorafschaduwing van wat Hem te wachten stond op Golgotha, verloor de Zoon van God Zijn opdracht nooit uit het oog. Hij trad deze wereld binnen en zei: “Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God” (Hebr. 10:9). Nu, ongeveer 33 later, richtte Hij Zijn aangezicht vastbesloten om naar Jeruzalem te gaan (Luk. 9:51) – de...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (39)

Innerlijke ontroering   “Nu is Mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur!” (Joh. 12:27). Hoe dichter de Zoon van God Jeruzalem naderde, des te groter werd de schaduw van het kruis die op Zijn weg viel. Het lijden aan de voorkennis van wat daar op Golgotha met Hem zou gebeuren, nam steeds verder toe. Hij kon niet wensen in aanraking te komen met zonde en door God verlaten te worden. Enerzijds schrok Hij...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (38)

Zielenood   “Nu is Mijn ziel ontroerd …” (Joh. 12:27). De Zoon van God had met Zijn discipelen gesproken over de weg van navolging. Hij sprak met hen over de kosten, maar ook over het loon dat hen te wachten stond. Dan staat plotseling het kruis voor Zijn heilige ziel. De gedachte, dat Hij binnen enkele dagen door God verlaten zou worden en sterven moest vanwege vreemde schuld, ontroerde Hem. Maar dat was de prijs die Hij moest betalen om...

Lees verder
2 weken geleden

Eenheid – eens anders vergeleken

Wat hebben computernetwerken te maken met de eenheid van het lichaam? Niets! En toch zijn er verrassende overeenkomsten die sommige punten gemakkelijker te begrijpen maken. Voordat u met een computer kunt werken, moet u zich aanmelden met een gebruikersaccount1. Hiermee heeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke bestanden zoals afbeeldingen, e-mails, brieven, documenten, enzovoorts. Als u thuis meerdere computers in een netwerk met elkaar hebt verbonden, kunt u zich niet automatisch aanmelden bij elke computer met zijn...

Lees verder
2 weken geleden

Gevaren van de meer volwassen jaren …

“Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten” (Openb. 2:4). U hebt uw eerste liefde verlaten In de openbare verkondiging van het Woord van God worden de jonge gelovigen meestal aangespoord om bij de Heer Jezus te blijven. En ze zijn degenen die gewoonlijk worden gewaarschuwd voor de wereld en de valkuilen van de satan. Hieruit zou men kunnen concluderen dat oudere gelovigen niet in hetzelfde gevaar verkeren als de jongere. Is dat wel echt waar?...

Lees verder
3 weken geleden

‘Ehrenmann’ – ‘Man van eer’

“U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van [het] begin af en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan” (Joh. 8:44). Door de leugen dat de mens niet sterven zal, heeft de duivel zijn doel bereikt en werd een mensenmoordenaar, doordat de dood als...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (37)

Eer van God of van mensen?   “Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren” (Joh. 12:26). Welke eer zoeken wij? De eer die van God komt, of de eer van mensen? Paulus zei ooit: “Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn” (Gal. 1:10). De volgende drie uitspraken van Jezus maken duidelijk hoe belangrijk het voor ons is om alleen de eer van God te zoeken. “Hoe kunt u geloven, u die eer van...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (36)

Dien je alleen of volg je óók?   “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren” (Joh. 12:26). Tegenwoordig wordt veel dienst gedaan in de Naam van Jezus. Maar hoeveel dienaren zijn er die zichzelf verloochenen, dagelijks hun kruis opnemen en zeggen kunnen dat zij gekruisigd zijn voor de wereld en de wereld voor hen (Gal. 6:14)? In deze wereld carrière...

Lees verder