Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 uur geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (2)

Schriftgedeelten: Johannes 7 vers 39; 1 Thessalonicensen 4 vers 16; Romeinen 8 vers 11. Waarom een ​​uniek kenmerk? Er zijn vier opvallende feiten die elke christen zou moeten waarderen. Ten eerste het kruis, ten tweede Christus in heerlijkheid, ten derde de aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde en ten vierde de wederkomst van Christus. Het kruis betekent terecht zeer veel voor elke ware christen. De meesten verwachten ook de tweede komst van Christus. Helaas worden de beide middelste feiten...

Lees verder
1 dag geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (1)

“Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen” (Joh. 7:39). Inleiding In de tijdsperiode van het christendom zijn er twee opvallende feiten, die de grondslag vormen waarop het nieuwe van het christendom ingevoerd wordt en waardoor de waarheid van het christendom wordt gehandhaafd. Deze twee onderscheidende kenmerken worden profetisch aangekondigd in Johannes 7 vers 39. Op de laatste grote dag van het feest – de dag die vooruit kijkt naar de nieuwe wereld,...

Lees verder
3 dagen geleden

De Openbaring (3)

Openbaring 2 vers 1-7   Aan de zeven gemeenten “Wat is” omvat de toestand van de zeven gemeenten in Azië, zoals weergegeven in de volgende zendbrieven. Maar deze brieven geven ook een kort profetisch overzicht van de hele kerkgeschiedenis. In de brief aan de Efeziërs wordt de gemeente beschouwd als het lichaam van Christus. Deze kan natuurlijk niet geoordeeld worden. In Openbaring wordt het echter gezien als een belijdend systeem, dat verantwoordelijk is ten opzichte van Christus. Het zal worden...

Lees verder
4 dagen geleden

40 jaren

  We vinden het getal 40 op verschillende manieren in Gods Woord. Het spreekt een duidelijke taal en is ook van toepassing op christenen. Oordeel in de tijd van Noach In Genesis 7 vers 4 kondigde God aan, dat Hij 40 dagen en nachten regen op aarde zou laten komen. Hier zien we, dat dit getal met oordeel verbonden is. Ook vandaag kun je zien, dat mensen – zoals toen in de tijd van Noach – dachten dat ze konden...

Lees verder
1 week geleden

Alfa en omega – het begin en het einde

Job 1 en 2   Toen ik dit gedeelte (Job 1 en 2) uit Gods Woord las, werd ik voornamelijk getroffen door de eenvoudige en tegelijkertijd geruststellende gedachte, dat waar Satan hard is voor Gods kinderen, het God Zelf is van Wie de beproeving uitgaat. God zet de eerste stap door Zijn dienstknecht te prijzen. Zijn woorden zijn gericht tot Satan. God maakt hem opmerkzaam op Job. Met andere woorden, God Zelf is de eerste persoon die hier handelt, waardoor...

Lees verder
1 week geleden

Zegende handen

“Hij nu leidde hen naar <buiten. tot aan Bethanië; en Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel” (Luk. 24:50–51). Veertig dagen zijn verstreken sinds Jezus opstond. Hij is intussen aan meer dan 500 gelovigen verschenen. Van een gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid kan nauwelijks door zoveel mensen getuigd worden. Maar vandaag is de dag van afscheid gekomen. De Heer...

Lees verder
2 weken geleden

De Openbaring (2)

Openbaring 1 vers 9-20 Het visioen over Christus Het derde deel van deze inleiding is het gezicht van de heerlijkheid van Christus. “Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus” (vs. 9). Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos vanwege zijn trouw aan de waarheid. Omdat hij aan gelovigen schrijft, noemt hij zichzelf hun...

Lees verder
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (6)

Bijbelcursus De blindgeborene   Verplaats uzelf eens in de positie van de blinde man van Johannes 9. Hij had nog nooit de vriendelijke ogen van zijn moeder gezien. De blauwe lucht en de kleuren van de bloemen en planten waren hem onbekend. Hij kon niet lezen of schrijven. Hij kon niet eens in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Wat was hij toch een arme, ongelukkige man!   * * *   1. Lees eerst Johannes 9 zorgvuldig door. Wat moest de...

Lees verder
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (5)

Bijbelcursus Repetitie les 1 tot 4   Lees eerst de lessen 1 tot en met 4 rustig en geconcentreerd door; doe daarna de herhalingsles; als u niet zeker bent over een antwoord, kunt u de vorige lessen gebruiken.   * * *   1. Wat is het eerste wonder (teken) dat de Heer Jezus deed? …………………………………….……………………………………………….………………. 2. Waar staat deze gebeurtenis in de Bijbel? …………………………………….……………………………………………….………………. 3. Welke vrouw was daar ook? …………………………………….……………………………………………….………………. 4. Wie waren er nog meer uitgenodigd? …………………………………….……………………………………………….………………....

Lees verder
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (4)

Bijbelcursus De kreupele bij de vijver Bethesda   Stel u voor: 38 jaar lang ziek. Ik ken een jongen van twaalf die zes maanden ziek was. Hij had een ontsteking in zijn been. Eerst moest hij drie maanden in het ziekenhuis liggen en daarna drie maanden thuis. Het was winter en er lag ijs en sneeuw buiten. Zijn vrienden schaatsten op het meer voor hun huis. Toen hij dat zag, had hij ook een groot verlangen om te schaatsen. Maar...

Lees verder