Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 uur geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (15)

HOOFDSTUK VIII Rooms en onrooms    De worstelstrijd, die bij het begin van de 16e eeuw een aanvang nam, maar lang van te voren door tal van gebeurtenissen was voorbereid, is voor de wereldhistorie van verstrekkende betekenis geweest. De Kerk, door Christus gebouwd op de belijdenis van de vurige Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”, had gezegevierd over de donkere machten van ongeloof en heidendom. In brede golven verspreidden zich de waarheden van het evangelie...

Lees verder
1 dag geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (78)

De duif en het vuur – een belangrijke vermaning   “Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden voor <Hem> geopend, en Hij zag <de> Geest van God nederdalen als een duif <en> op Zich [1] komen” (Matth. 3:16).   De Heilige Geest was al lange tijd op zoek naar een rustplaats op aarde, zoals de duif dat was geweest in de tijd van Noach na de grote vloed. Eindelijk had...

Lees verder
2 dagen geleden

De eerste decennia van het christendom (19)

Handelingen 8 vers 1-24   Vers 1 en 2 “Er ontstond in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria, behalve de apostelen.” Het plan van de vijand om het werk van God te vernietigen diende slechts om de goddelijke raadsbesluiten te vervullen. De door vervolging verstrooide gelovigen droegen het evangelie uit Jeruzalem en predikten het later zelfs aan de heidenen (Hand. 11:19-26). Als de...

Lees verder
4 dagen geleden

Een ontmoeting bij de bron van Jakob

“En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad in Samaria, Sichar geheten, dichtbij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was [de] bron van Jakob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer [het] zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken” (Joh. 4:4-7). Een hartverwarmende scène ontvouwt zich hier voor onze ogen:...

Lees verder
5 dagen geleden

De biografie van het Lam

Het Lam van Genesis tot Openbaring   Eigenlijk kunnen we de hele Bijbel wel de biografie van het Lam van God noemen. Ik geef het volgende overzicht: Het Lam in type voorgesteld (Gen. 4). Het Lam profetisch aangekondigd  (Gen. 22). Het bloed van het Lam toegepast (Ex. 12). Persoon en werk van het Lam (Jes. 53). Het Lam aangewezen (Joh. 1:29, 36).  Het Lam grootgemaakt (Openb. 5). Het Lam in Zijn eeuwige glorie (Openb. 22). Het onderwerp van het Lam...

Lees verder
6 dagen geleden

Prediker (10)

Inhoud Vers 1 Vers 2-3 Vers 4 Vers 5-7 Vers 8-9 Vers 10 Vers 11 Vers 12-15 Vers 16-17 Vers 18-19 Vers 20 Er moet opgemerkt worden, dat het eigenlijke onderwerp van Prediker eindigt met het 9e hoofdstuk en pas weer aan de orde komt bij de conclusies aan het einde van het 12e hoofdstuk. De slotverklaring van het negende hoofdstuk was, dat de arme wijze, die een grote verlossing tot stand had gebracht, verworpen werd en dat niemand zich...

Lees verder
1 week geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (14)

HOOFDSTUK VII (vervolg) Naar Engeland   Zo bereikte het viertal de woning van de veerman. Daar brandde door de zorgen van de oude vrouw Willems een helder vuur, waaraan de Meester en Anneke zich konden verwarmen, terwijl Maerten en Jan de boot voor het vertrek in gereedheid brachten en de reeds weer dicht gevroren vaarwijdte naar de rivier vrij maakten. Meester Jansz roemde tegenover moeder Willems de vriendschap en de toewijding van haar zoon. En Anneke viel hem bij in...

Lees verder
1 week geleden

Prediker 9

Inhoud Vers 1-6 Vers 7-10 Vers 11.12 Vers 13-18   De verzen 1-12 van dit hoofdstuk vormen het ontmoedigende resultaat van wat in het voorafgaande is gezegd. Vers 1-6 1. “Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem. 2. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle...

Lees verder
1 week geleden

Gebrek aan geloof in de opstanding van Jezus

Veel mensen geloven niet meer in de lichamelijke opstanding van Jezus. Doen wij dat? En zo ja, hoe ziet men dit eigenlijk in mijn leven?   Veel mensen geloven niet meer in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Dit is het resultaat van een onderzoek door INSA in opdracht van “idea” (Wetzlar). Slechts 23% van de belijders van de Protestantse Kerk geloven in de opstanding. Zelfs in het zogenaamde evangelische vrij-kerkelijke gebied, is het verrassend genoeg slechts 55%.1 Gezien...

Lees verder
1 week geleden

Goede Vrijdag – het kruis van Christus

Op een vrijdag – vrijdag van Paasfeest – stierf Jezus Christus, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij stierf geen natuurlijke dood. Hij werd vermoord!   “De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout” (Hand. 5:30). Dat zei Petrus tegen de hogepriesters en Sadduceeën nadat de Heer Jezus in de hemel opgenomen en de Heilige Geest op de aarde gekomen was. De mensen waren daarvoor verantwoordelijk, dat Jezus Christus aan het...

Lees verder