Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (20)

“Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter” (1 Kon. 19:2-3) Jakobus 5 vers 17 zegt ons dat Elia een man was met een...

Lees verder
3 dagen geleden

Onder de schaduw van Zijn vleugels

Psalm 63 vers 8 “voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.”   Onder de schaduw van Zijn vleugels is mijn hart steeds welgemoed; moge wank’len bergen en heuvels, God, mijn Helper, maakt alles goed. Of Hij ook in Zijne liefde proef na proef tot mij zendt, het is maar dat ik mij oefen, dat ‘k mijn oog naar Jezus wend. Onder de schaduw van Zijn vleugels kan ik kind’lijk...

Lees verder
4 dagen geleden

De eerste decennia van het christendom (31)

Hoofdstuk 14 vers 1-18 Vers 1-7 In Iconium aangekomen, gingen de apostelen, in overeenstemming met Gods gedachten, de synagoge der Joden binnen en zo spraken “dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken geloofde.” Alleen de Heilige Geest kon ervoor gezorgd hebben, dat zij “zó” konden spreken en daardoor zulk een resultaat bereikten. Maar dit werk van de Heilige Geest gebeurde op het grondgebied van de vijand zelf, en deze aarzelde niet om verzet te wekken met de...

Lees verder
5 dagen geleden

De ware wijnstok (7)

Leestijd: 2 minuten “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn” (Joh. 15:8). Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn?   Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, en verbond het volgen van Hem vaak met het verloochenen van zichzelf. Maar door het hele evangelie van Johannes heen leren we, dat een ware discipel van Christus...

Lees verder
7 dagen geleden

De ware wijnstok (6)

Leestijd: 3 minuten “Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren” (Joh. 15:6-7). Een rank die aan de wijnstok vastzit, kan verdorren en nutteloos worden voor de wijnbouwer. De redenen voor verdorring kunnen een breuk ergens in de tak, een...

Lees verder
1 week geleden

De ware wijnstok (5)

Leestijd: 3 minuten “Blijft in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:4-5). Mij is verteld dat wanneer een rank in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig...

Lees verder
2 weken geleden

De veiligste plek op aarde

Leestijd: 3 minuten Wat is de veiligste plek op aarde? Hier in 2020 – en dat is in 2022 ongetwijfeld niet anders {FW} – vertellen ze ons, dat de veiligste plek isolatie is, blijf thuis, ga niet naar buiten. In de jaren 50 zeiden ze, dat de veiligste plek een schuilkelder was. Maar waar is de veiligste plek op aarde? Volgens Psalm 91 is dat in de schaduw van de Almachtige! De Persoon van de veiligheid Het is interessant dat...

Lees verder
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (30)

Hoofdstuk 13 (vervolg) Vers 29-31 Nadat zij de Heer ter dood hadden gebracht en Hem in een graf hadden gelegd, kon het volk niets meer doen. Ze dachten dat ze klaar waren met de Zoon van God. Maar nu kwam God tussenbeide: “God echter heeft Hem uit [de] doden opgewekt.” Het grote feit van Christus’ opstanding moest voortaan onder de Joden worden aanschouwd. Maar dit was nu juist wat de heersers van de Joden niet wilden geloven. Zij hadden de...

Lees verder
3 weken geleden

De ware wijnstok (4)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken” (Joh. 15:2-3). Deze twee verzen samen zijn zeer interessant! Wat heeft het “wegnemen” van de takken en het snoeien van de ranken te maken met rein zijn? Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer voor...

Lees verder
3 weken geleden

De ware wijnstok (3)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en [elke] rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt” (Joh. 15:2) Wanneer we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we dat de Heer een vruchtbaar leven verlangt van ieder die aan Hem gehecht is. Waarom is deze vruchtbaarheid zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van levend geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommige dragen meer vrucht en andere veel vrucht, maar...

Lees verder