Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 dag geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (1)

Zien, niet meer geloven De belofte van Jezus zal vervuld worden: Hij zal terugkomen en Zijn eigen volk tot Zich nemen. Laten we nu aan de hand van het Woord van God onderzoeken, wat de gevolgen en resultaten van deze gelukkige gebeurtenis voor ons zullen zijn. Als verlosten van de Heer Jezus, gewassen in Zijn bloed, door God Zelf gerechtvaardigd, genieten wij nu al vrede met God. Wij staan ​​in Zijn gunst, onze positie voor Hem is volmaakt, het is...

Lees verder
3 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (59)

Bid, totdat u bidt!   “En Hij verliet hen, ging opnieuw weg en bad voor [de] derde keer, terwijl Hij opnieuw hetzelfde woord sprak” (Matth. 26:44).   De Zoon van God bidt drie keer in Gethsémané, elke keer een uur lang. Hij brengt Zijn zorgen herhaaldelijk aandringend bij de Vader. Zou vijf minuten ook niet genoeg zijn geweest? Nee! Het kostte Hem tijd om Zijn hart zolang voor God uit te storten, totdat Hij op Zijn knieën tot rust kwam....

Lees verder
5 dagen geleden

De Openbaring (9)

Openbaring 4 God en het Lam We hebben gekeken naar “wat is.” Het vierde hoofdstuk begint in vers 1 met de woorden: “Hierna (dat wil zeggen, ná datgene, wat is) zag ik: En zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren”. Wat nu volgt, kan in twee delen worden verdeeld: de...

Lees verder
6 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (58)

Gebedsstrijd   “Hij die tijdens Zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan Hem die Hem uit [de] dood kon verlossen (en Hij is verhoord om Zijn godsvrucht), heeft, hoewel Hij Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft” (Hebr. 5:7,8).   De Zoon van God leerde gehoorzaamheid door te lijden. Interessant is dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën deze verklaring aflegt in verband met wat...

Lees verder
7 dagen geleden

Hoe God in tijden van rampspoed aan Zijn schepselen denkt 

Ook in Corona-tijden kun je de regenboog nog zien   Inhoud Waarom Corona? ° En als christen? De zondvloed ° De rustplaats op de Ararat ° De speciale rustdag ° De betekenis van de opstanding ° De regenboog ° Het trauma van Noach ° De troost van God ° Schoonheid op donkere achtergrond ° De regenboog is onbeweeglijk De catastrofe in de tijd van Ezechiël ° God trekt zich terug van de aarde ° Gevolgen van de verduistering van God...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (57)

God vertrouwen in moeilijke tijden   “En Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk …” (Mark. 14:36).   “… want alles is mogelijk bij God” (Mark. 10:27). Met deze overtuiging vertelde de Heer Zijn discipelen, dat de genade van God ook een rijke redden kan – wat vanuit menselijk oogpunt volstrekt onmogelijk is. In Gethsémané bidt Hij: “Abba, Vader, alles is U mogelijk.” Zijn vertrouwen in de liefde van de Vader en in Zijn almacht bleef ononderbroken tot het...

Lees verder
2 weken geleden

Elkaar herkennen in de hemel …

Zullen wij elkaar in de hemel herkennen in overeenstemming met onze aardse betrekkingen?   Met het oog op deze vraag moeten we niet toestaan,​ dat onze verbeeldingskracht of verlangens ons verder leiden dan wat God ons heeft geopenbaard, of dat we verder denken dan wat er geschreven staat. Er wordt ons heel weinig gezegd over het leven in de hemel, maar genoeg om met goede reden te geloven, dat de persoonlijke individualiteit die ieder van ons op aarde had, in...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (56)

De positie van de bidder   “En Hij zei: Abba, Vader …” (Mark. 14:36)   In Gethsémané noemt de Heer Jezus God niet de Heer van hemel en aarde (verg. Matth. 11:25), maar spreekt Hem aan met “Vader”, “Mijn Vader” en “Abba, Vader”. Zelfs wanneer de machtige schaduw van het kruis Hem op de grond werpt, leeft Hij bewust in de vertrouwelijke betrekking, die Hij als Zoon heeft met de Vader. Er was geen afstand of formele terughoudendheid. In plaats...

Lees verder
2 weken geleden

Verloren zonen …

Verloren zonen en dochters, de appelboom staat er nog!   Bijbelgedeelte: Lukas 15 vers 11-32   Bij dit gedeelte zou ik graag het verhaal van een andere onoplettende zoon vrij opnieuw willen vertellen, omdat het zo’n mooie uitleg is van ons onderwerp [de gelijkenis van de verloren zoon]. Deze jongeman had zijn gelovige christelijke ouders al veel moeite en verdriet bezorgd. Op een dag verliet ook hij bij nacht het huis van zijn ouders, dat in een grote boomgaard aan...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (55)

De gebedshouding- meer schijn dan werkelijkheid?   “Hij … viel op de aarde … op Zijn aangezicht en bad aldus …” (Matth. 26:39; Mark. 14:35). Op dit punt wordt voor het eerst vermeld, welke houding de Heer Jezus aannam tijdens het gebed: Hij knielde neer. Door neer te knielen, nam Hij uiterlijk de houding aan die Hem innerlijk kenmerkte: afhankelijkheid en onderdanigheid. Degenen die tijdens het gebed knielen, geven uiting aan hun onvermogen en behoefte aan hulp. Maar het feit,...

Lees verder