Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

Overdenking Psalm 119 (11)

Psalm 119 vers 17: “Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.” De dienaar is niet afhankelijk van mensen voor zijn dienst. Het goede dat hij ontvangt komt rechtstreeks van zijn meester. Opgemerkt moet worden, dat de geestelijke dienaar niet spreekt over zijn dienst, maar over Hem, die de bron en onderhouder ervan is. Vers 17,18,19,20,22,23 en 24 getuigen, dat de dienst van God in wezen geestelijk is. Dit is niet dat wat...

Lees verder
3 dagen geleden

Het leven van David (22)

2 Samuel 11 David en Bathseba (2)   Als David naar deze vrouw vraagt, krijgt hij in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat ze een echtgenote is (vs. 3). Het stopteken knippert duidelijk. Maar David negeert het gewoon, laat de vrouw halen en wordt een overspelige – en een vader. Want Bathseba wordt zwanger. En wat nu? David wil dat Uria, die in gevecht is, snel verlof neemt en de nacht bij zijn vrouw doorbrengt. Als hij daarin...

Lees verder
4 dagen geleden

Overdenking Psalm 119 (10)

Psalm 119 vers 17-24 Hoofdstuk 4 Gebeden van de dienaar Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Teth, Jod (vs. 17 tot 80) Gimel Dit couplet laat zien wat het Woord is voor een trouwe dienaar. Het verkwikt. Het is in het hart geschreven en maakt het mogelijk om problemen van buitenaf te overwinnen. Vers 17 tot 24 Na het gebed van de “oudere” hebben we het gebed van de dienaar. Beginnend met het 3e couplet (Gimel), gaat het door tot...

Lees verder
5 dagen geleden

Een reis door de kleine profeten (1) – Hosea

Bijbelgedeelte: Hosea 1 vers 1 – 14 vers 10 De boodschapper: Uit hoofdstuk 1 vers 1 kunnen we zien dat Hosea tientallen jaren als profeet heeft gewerkt. Zijn tijdgenoten waren onder andere Jesaja, Micha en Amos. Toen zijn dienst begon, moest hij trouwen met Gomer, een vrouw die waarschijnlijk in onzedelijkheid leefde en/of dat na het huwelijk zou doen. Door dit huwelijk wilde God de aandacht vestigen op de afgoderij van Zijn volk, die in de Bijbel vaak met overspel...

Lees verder
6 dagen geleden

Het boek Jozua (15) – Het voedsel van het land

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 11   “… en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Bij de uittocht van Israël uit Egypte had de Heer bevolen met betrekking tot het Pascha en de bijbehorende herdenking: “Gedenk deze dag … daarom mag wat gezuurd is, niet  gegeten worden. … als de HEERE u gebracht heeft in het land van...

Lees verder
7 dagen geleden

De profeet Daniël (16)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 20-27   Daniël 4 vers 20-22: 20. De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde, 21. zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – 22. dat bent u, o koning, u...

Lees verder
1 week geleden

Overdenking Psalm 119 (9)

Psalm 119 vers 15-16 Vers 15: “Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.” De Schrift wordt verstaan door geestelijke wijsheid. In onze passage staat: “Ik overdenk.” Dit werkwoord wordt hier voor het eerst genoemd in de Psalmen, waarin het acht keer voorkomt1. In Lukas 2 vers 51 wordt gezegd dat Maria “al deze dingen2 in haar hart bewaarde.” Dit voorbeeld vindt zijn toepassing voor ons wanneer we in ons hart de lessen van het Woord overdenken: “…...

Lees verder
1 week geleden

Het leven van David (21)

2 Samuël 11 David en Bathseba (1)   We beginnen aan een heel donker hoofdstuk in de geschiedenis van David. Onze held wordt een overspelige en moordenaar. Hoe kon het zover komen? We kunnen minstens drie redenen aanwijzen uit ons hoofdstuk: David heeft een gebrek aan energie. Als de koningen ten strijde trekken, is koning David er niet (vs. 1). Hij is moe geworden om de strijd van God aan te gaan. We zagen in het vorige hoofdstuk al dat...

Lees verder
1 week geleden

Wie ben ik? …

Mozes bracht veertig jaar door met het denken, dat hij iemand was; veertig jaar met het leren, dat hij niemand was; en veertig jaar met het ontdekken wat God met een niemand kan doen.    

Lees verder
1 week geleden

Overdenking Psalm 119 (8)

Psalm 119 vers 13-14 Vers 13: “Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.” Deze passage werd volkomen in praktijk gebracht door onze Heer: “Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente” (Ps. 40:11). In vers 13 staat de psalmist stil bij het blijde getuigenis dat hij aan God gaf toen hij jong was. Laten we...

Lees verder