Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 uur geleden

De grondslag van het éne lichaam

Deze uitdrukking duidt de grondslag aan, waarop gelovigen op één plaats als gemeente samenkomen. Ze komen niet samen als leden van een kerk of gemeenschap, maar als leden van het lichaam van Christus. Ze hebben geen menselijke statuten. Ze vertrouwen uitsluitend op het Woord van God. De eenheid zal blijken uit de verscheidenheid van de leden, zoals de apostel Paulus het ontvouwt in 1 Korinthe 12. Het is duidelijk, dat dit de plaats is die elk kind van God kan...

Lees verder
2 dagen geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (10)

HOOFDSTUK V (vervolg) De verstoorde samenkomst van de wederdopers   Stil, zonder dat iemand het merkte, stond hij op en ging hij de gang in. Op zijn tenen sloop hij naar de deur en legde toen zijn oor daartegen. Uit de achterkamer klonken de zingende stemmen tot hem door, hoewel zeer gedempt. Had misschien een late wandelaar ook dit zingen gehoord en zich nu de ongepaste grap veroorloofd, de zangers te verschrikken? Maar neen, neen! Daar hoorde hij stemmen voor...

Lees verder
3 dagen geleden

De representatie van de eenheid

24.02.2006 Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen maar van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen het ontvangen van een zegen door het Woord van God. Het verlangen door Gods Woord opgebouwd, verkwikt en onderwezen te worden, werkt de Geest van God in het hart van iedere christen. Moet hij dit door Hem zelf bewerkte verlangen uitdoven? Absoluut niet! Tussenkopjes zijn van het Bijbel Forum Veel gelovigen zullen het met deze gelegenheid moeten doen, namelijk...

Lees verder
4 dagen geleden

De eerste opstanding

“Maar nu, Christus ís opgewekt uit [de] doden, als Eersteling van hen die ontslapen zijn” (1 Kor. 15:20). “En na de drie en een halve dag kwam [de] levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden” (Openb. 11:11).    De eerste opstanding wordt genoemd in Openbaring 20 vers 5. Deze eerste opstanding is een opstanding uit de doden (Fil. 3:11). Dat betekent: tijdens deze opstanding wordt een...

Lees verder
5 dagen geleden

Op verhoring rekenen

Bijbelplaatsen: Lukas 1 vers 8-20; Handelingen 12 vers 6-17   Hoe vaak bidden wij intensief voor een zaak maar geloven in ons hart er toch niet in, dat God ons gebed verhoren zal. Dat geldt voor zowel ons persoonlijk gebed als voor onze gemeenschappelijke gebeden. Zacharia bad om een nageslacht. Jarenlang. Menselijk gezien was er geen hoop meer. Maar het op hoge leeftijd gekomen echtpaar bad verder, zij namen hun toevlucht tot God. Tenslotte kwam de verhoring en God zond...

Lees verder
5 dagen geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (9)

HOOFDSTUK V De verstoorde samenkomst van de wederdopers   De schemering van de avond was reeds overgegaan in het vale schijnsel van een novembernacht zonder maanlicht, toen Maerten Willems de veerboot op haar plaats vastlegde. Zonder iets te zeggen, sprong hij op de wal, waar hij bleef staan, tot ook de beide reizigers de boot verlaten zouden hebben. “Dat stilzitten in een open boot is niet heel bevorderlijk voor de lenigheid van iemands armen en benen, — hoorde hij de...

Lees verder
1 week geleden

EXIT NIGHT – ENTER LIGHT

Beste lezer(es), Ben jij ook zo in de ban van die snoeiharde, brullende muziek met die snerpende gitaren en meeslepende drumsolo’s, die je helemaal opeisen en je steeds verder de duisternis inslepen? Ben je óók nog steeds in de macht van de duisternis? Bevalt het je prima om de satan te dienen, of komt er af en toe toch nog twijfel op jouw hart of het wel zo’n goed idee is om satan – de overste van deze wereld –...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (74)

Afhankelijk van de Heilige Geest   De kracht van de Allerhoogste “De Heilige Geest zal over u komen en [de] kracht van [de] Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd” (Luk. 1:35). Nu we wat dieper zijn ingegaan op het gebedsleven van de Heer Jezus, willen we nu aanschouwen welke plaats de Heilige Geest in Zijn leven innam en wat wij daaruit kunnen leren voor ons leven. 4000 jaar nadat...

Lees verder
1 week geleden

De gelovige en zijn God (2)

Psalm 62 Het vertrouwen van de gelovige in God Wat is vertrouwen in God? “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil” (vs. 2). Vertrouwen op God toont zich in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als kinderen naar school gaan, jongeren een opleiding doen, zieke mensen een dokter raadplegen of ouderen verhuizen naar een woonzorgcentrum. De gelovige vertrouwt dan niet op mensen of menselijke instellingen, maar op zijn God. Dit moet men niet verwarren met lichtvaardigheid. Degenen...

Lees verder
2 weken geleden

De gelovige en zijn God (1)

Psalm 61 Algemene gedachten over de Psalmen Christus in de Psalmen De psalmen zijn geschreven door gelovige mannen zoals David, Asaf en de zonen van Korach toen ze in moeilijke en behoeftige omstandigheden verkeerden. Godvrezende mensen putten al 3000 jaar kracht uit dit deel van de Bijbel. Toch is de belangrijkste gedachte van de Psalmen om ons kennis te laten maken met Jezus Christus. Dat zal ons misschien een beetje verbazen. Maar Hij is het grote thema van de Schrift....

Lees verder