Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

De Danyang-Kunshan-Brug

“Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, [de] mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:5). De brug van Danyang-Kunshan1 in China is de langste brug ter wereld. Dit spoorwegviaduct strekt zich uit over een adembenemende lengte van 164,8 km. De bouw van de betonbrug kostte ongeveer 7,5 miljard euro. Een brug te bouwen is er ook in overdrachtelijke zin: men overbrugt een kloof tussen mensen, beëindigt de...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08)

De afhankelijke Mens “… en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe” (Luk. 2:7). “Hij is immers in [1] zwakheid gekruisigd” (2 Kor. 13:4). God wordt Mens en woont onder ons. De eeuwige Zoon van God komt als afhankelijk kind in deze wereld en leert menselijke beperkingen en zwakheden uit eigen ervaring. Vermoeidheid, uitputting, honger en dorst zijn dingen die Hij Zelf nooit eerder ervaren heeft. In de woestijn vast...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (07)

Wat bepaalt ons denken en houding? “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18). Nadat we eerder iets van de gevaren van de wereld voor ons hadden, wenden we ons nu naar de positieve kant van Romeinen 12 vers 2: “… maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken”. Hoe kan ons denken vernieuwd worden en...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06)

Sofa-christen of overwinnaar? “In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. (Joh. 16:33). Dat de wereld een gevaar voor gelovigen is, die een blijvende negatieve invloed op ons leven kan veroorzaken, maakt het voorbeeld van Abraham duidelijk. Nadat de mens zich meer en meer aan afgodendienst overgegeven heeft, roept God in genade Abraham uit deze wereld. Hij geeft hem onvoorwaardelijke beloften, waarop de patriarch vertrouwen moet. Het geloof van Abraham wordt beproefd en...

Lees verder
2 maanden geleden

Twee opstandingen … rechterstoel van Christus

“Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan1 tot [de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot [de] opstanding van [het] oordeel” (Joh. 5 vers 28-29). Twee opstandingen De Heer Jezus Zelf zei dit. In tegenstelling tot veel ideeën van mensen in de wereld vandaag. Hij leerde dat er twee opstandingen zouden zijn – de...

Lees verder
2 maanden geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (3)

Geloof dat naar boven ziet “Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet” (Hebr. 11:1). We hebben gezien, dat het geloof de tijd overwint en met volharding vooruitkijkt en verwacht, wat God ons beloofd heeft. Maar het geloof ziet niet alleen vooruit, maar ook naar boven. Dit moet ons vandaag bezighouden. Het geloof ziet naar boven Er zijn dingen die we niet met ons natuurlijk oog zien, en toch bestaan ze....

Lees verder
2 maanden geleden

De Heer slaapt in het schip …

Markus 4 vers 38: “En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen”. Hoe vaak hebben deze woorden ons al geraakt. Hoe indrukwekkend tonen ze ons, dat onze Heer werkelijk Mens was. Vermoeid na een dag van onvermoeibare dienst, legt de ware dienaar van God in het achterschip Zich neer. Dankbaar neemt Hij, Die geen plaats had waar Hij Zijn hoofd kon neerleggen (Luk. 9:58), het hoofdkussen om te slapen. Was het onderdeel van de standaarduitrusting van een...

Lees verder
2 maanden geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (2)

“Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet” (Hebr. 11:1). Geloof dat vooruit ziet We hebben al gezien dat geloof iets is dat ons als kinderen van God in ons praktisch leven moet kenmerken. We zullen nu zien, wat geloof doet en leren daarbij twee gezichtspunten van het geloof kennen. In ons vers (Hebr. 11:1) vinden we minder een definitie van wat geloof is, maar veelmeer van wat het geloof doet....

Lees verder
2 maanden geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (1)

Praktisch geloof In Hebreeën 10 vers 38 schreef de schrijver aan de Hebreeën, dat de rechtvaardige op grond van geloof zal leven. Maar wat betekent dat? Wat is een leven dat door geloof wordt gekenmerkt? Deze vraag is ook erg belangrijk voor ons! Het antwoord wordt in het 11de hoofdstuk door middel van vele voorbeelden uit het leven getoond. Maar daarvoor vinden we dit opmerkelijke vers, waarop we hierna iets willen ingaan: “Het geloof nu is [de] zekerheid van wat...

Lees verder
3 maanden geleden

2 Koningen 5 vers 1-2

“Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman”. Een prachtige geschiedenis ontvouwt zich hier over...

Lees verder