Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

Op de akker van Boaz (2)

Vers 1: Boaz – een zeer vermogend man uit de familie van Elimelech “Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz” Ruth 2:1). In het hele eerste hoofdstuk wordt Boaz niet genoemd. Noch bij de beslissing om Bethlehem te verlaten, noch bij de gedachte naar het thuisland terug te keren, speelt Boaz een rol. Pas dan, wanneer de twee terugkomen en de gersteoogst...

Lees verder
2 maanden geleden

Op de akker van Boaz (1)

Het boek Ruth lezen we steeds weer graag opnieuw. We vinden daar niet alleen een mooi, bijbelse oorsprong van de liefde tussen Ruth en Boaz. Ook vinden we door middel van voorbeelden het handelen van God met het overblijfsel van Israël daar voorgesteld. Maar in dit boek van Ernst-August Bremicker gaat het meer om praktische toepassingen, die uit het 2e hoofdstuk van het boek kan worden getrokken. Het is de moeite waard dit hoofdstuk eens “concreet” te laten spreken! Praktische...

Lees verder
2 maanden geleden

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; Openbaring 2:7 In het eerste deel over de eeuwige zekerheid van de gelovige zijn we ingegaan op het positieve getuigenis van de Schrift over de zekerheid van de behoudenis. In het tweede deel zullen we kijken naar een aantal bezwaren, die tegen de leer dat gelovigen niet verloren kunnen gaan, aangevoerd worden. Algemene tegenwerpingen De opvatting dat gelovigen veroordeeld kunnen worden,...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (08)

U zult mijn getuigen zijn We lezen in Lukas 6 vers 45: “Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond”. En een bekend spreekwoord zegt: “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Waarvan is ons hart vol? Waar spreken wij over? Er is Iemand, een Persoon, Die onze harten kan vullen. Dat is de Heer Jezus. Ken jij hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? En heb je het al eens...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (07)

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ook een boek, dat een acht hoofdstukken lang lied bevat: het Hooglied van Salomo. Van de bestaande 150 Psalmen is zeker Psalm 23 de bekendste. Hij zou de “herderspalm” genoemd kunnen worden. Lees het eens een aantal keren door. Duizenden en duizenden gelovigen hebben in moeilijke tijden aan deze psalm gedacht. Hij troost hen en...

Lees verder
2 maanden geleden

Kunnen gelovigen verloren gaan? (1)

Schriftgedeelten: Romeinen 8:35-39; Johannes 10:27-29; Hebreeën 10:11-18. De vraag of een gelovige verloren kan gaan, heeft waarschijnlijk elke christen wel eens beziggehouden. In dit artikel willen we enkele bijbelgedeelten over dit onderwerp hun licht laten schijnen, om onze voeten (weer opnieuw) op de vaste grond van Gods Woord te zetten. Een woord vooraf Ik wil direct bij het begin zeggen, dat ik geloof in de eeuwige zekerheid van de ware Christen. Echter, ik geloof niet in de eeuwige zekerheid van...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (06)

6. Zingt de Heer van harte We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing dan. We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. Ik hoop dat je dit vaak doet. Misschien heb je geen mooie stem. Dat geeft niets, ondanks dat kun je toch zingen! Zing met name tot eer van God. Dan zul je merken dat je door te zingen nog...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (05)

5. Repetitie les 1 tot 4   • Lees eerst de lessen 1-4 weer rustig en geconcentreerd door. • Maak daarna deze herhalingsles. • Als je twijfelt over een antwoord, kun je de vorige lessen nemen om te helpen.   1. Door Wie werden de bijbelschrijvers gedreven? ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Het waren daarom ook geen woorden van mensen, maar ……………………………………………………………………………………………………….………………. 3. Noem een ander woord voor geïnspireerd. ……………………………………………………………………………………………………….………………. 4. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek die bestaat uit ……………. boeken. Het Oude Testament...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (04)

Bidden – maar vergeet niet het danken Vergeet bij het bidden niet het danken! Je vader en je moeder hebben je al vroeg geleerd “dank u wel” te zeggen als je iets krijgt. En zo moet het ook zijn! Nu, God heeft er ook recht op, dat we dankbaar zijn voor de dingen die Hij ons geeft. God geeft ons eigenlijk zo veel? Misschien is het een goed idee om eens wat (veel) dingen op te schrijven, die we van...

Lees verder
2 maanden geleden

Geloven concreet (03)

Bidden – niet alleen in tijden van nood Bidden betekent eigenlijk: Spreken met God. Het is al iets geweldigs dat we als mensen met de Allerhoogste spreken mogen, met de God die hemel en aarde geschapen heeft, en dat Hij naar ons luistert. Heb je ooit gesproken met een Federale Raad? Nee, natuurlijk niet. Want zo simpel gaat dat niet. Je moet eerst schriftelijk een gesprek aanvragen, en dan is het nog niet zeker of de Federale Raad daarvoor tijd...

Lees verder