Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

Maar u blijft …

“Zij zullen vergaan, maar U blijft …” (Hebr. 1:11). Christus heeft een Naam die boven elke naam is. Deze Naam drukt de verschillende heerlijkheden en deugden uit van onze geliefde Heer en Heiland. Met vreugde kunnen we naar Zijn oneindige volmaaktheden kijken en onze aandacht op Hemzelf richten als die Ene, in Wie alle gedachten en wegen van God zich concentreren, zowel als Degene, die het blijvende en eeuwige deel van het hart van elke gelovige is. Het is een...

Lees verder
1 maand geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf! Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of:...

Lees verder
1 maand geleden

Zie, Mijn Knecht (5)

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3a). Zie, Mijn Knecht (5) Het vers van vandaag maakt deel uit van de toekomstige belijdenis van Israël die begint met vers 2, en erkent het gebrek aan erkenning en waardering die de Messias ervoer toen Hij kwam. Israëls leiders beïnvloedden het volk, en daarom werd Hij veracht en verworpen, en naar het kruis geleid. Na Zijn opstanding en verhoging, werd Hij nog...

Lees verder
1 maand geleden

Zie, Mijn Knecht (4)

“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben” (Jes. 53:2). Zie, Mijn Knecht (4) In de menselijke geschiedenis neigen de dingen naar beneden te gaan en erger te worden. Onze eerste ouders en hun familie hebben dit aangetoond (Gen. 3-4), een proces dat sindsdien herhaald is. Met de komst van de Messias...

Lees verder
1 maand geleden

Hongersnood!

Bijbelgedeelte: 2 Samuël 21 vers 1-14 Hongersnood in Israël (2 Sam. 21). Het oogstseizoen begint. Maar alles is droog en stoffig. En dit is al het derde jaar op rij. Koning David zoekt het aangezicht van God. Het antwoord laat niet lang op zich wachten: God heeft ingegrepen, omdat Saul en zijn huis schuldig waren aan bloedvergieten door de Gibeonieten te vermoorden. En toch had Jozua aan God gezworen dat er niets met hen zou gebeuren (Joz. 9). Deze bloedschuld...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (20)

Met volharding bidden “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). “Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere!” (Klaagl. 2:19). Vaak kost het tijd om de ziel in rust voor de Heer uit te storten en Hem alles te vertellen wat ons beweegt. We hebben gezien, dat de Heer Jezus soms meerdere uren tijd nam om dat te doen....

Lees verder
2 maanden geleden

Zie, Mijn Knecht (3)

“Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen” (Jes. 52:14,15). Zie, Mijn Knecht (3) Bovenstaande bijbeltekst is een deel van een gedicht. Om iets over te brengen hetgeen...

Lees verder
2 maanden geleden

Zie, Mijn Knecht (2)

“Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd” (Jes. 42:1). Zie, Mijn Knecht (2) In Jesaja 40-48 sprak God tot Israël met het oog op hun afgoderij. Vanaf hun dagen in Egypte, gedurende de woestijnreis en zelfs in het beloofde land was er afgoderij in hun harten en wegen, zoals Stéfanus ernstig getuigde van de leiders van Israël (Hand. 7). Hun ontrouw en het zich afwenden...

Lees verder
2 maanden geleden

Zie, Mijn Knecht (1)

“Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden” – (Jes. 52:13). Zie, Mijn Knecht (1) Het woord “zie” in onze tekst geeft aan dat God onze aandacht wil vestigen op Hem die heel bijzonder is, “Mijn Knecht”. Jesaja schreef verschillende profetieën en liederen over de Messias en het vierde lied in Jesaja 52:13-53:12 kunnen we “de grootste profetie” of “de parel van profetie” noemen. Het werd ongeveer 800 jaar vóór de...

Lees verder
2 maanden geleden

De ongelukkige prins

Tekstplaatsen: Openbaring 1 vers 5 en 6. In de late avond van 13 februari 2018 stierf prins Henrik van Denemarken, de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe II.1 Hoewel hij door het leven aan het koninklijke hof van veel aangename dingen genoot, maakte hij tot het einde toe ruzie erover, dat hij als de echtgenoot van de koningin niet de titel “Koning van Denemarken” kreeg. Koppig verklaarde hij afgelopen zomer dat hij zonder de passende titel niet naast zijn vrouw,...

Lees verder