Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 weken geleden

Angst als afweermechanisme

God heeft ons mensen voorzien van een afweermechanisme dat gevaren erkent en ons wil beschermen tegen schade. Maar wil God dat we verpletterd worden door angst? Zeker niet. Door middel van opvoeding wordt een kind ertoe gebracht de bijzondere gevaren in zijn omgeving te herkennen om dienovereenkomstig te kunnen reageren. Elke slechte ervaring die we opdoen, vormt ons interne verdedigingsmechanisme – onze innerlijk gevoel van angst. Daardoor vermijden we vergelijkbare situaties. We kunnen de Schepper dankbaar zijn voor dit innerlijke...

Lees verder
4 weken geleden

De weg naar de parel is smartelijk

“Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, …” (Gen. 50:20). Hoe ontwikkelen parels zich in een schaal? Dit gebeurt waarschijnlijk wanneer een vreemd voorwerp de schaal binnendringt en daar wordt omhuld door calciumcarbonaat, het bouwmateriaal van de schaal. Een doorbraak van de schaal leidt dus tot de kostbare parel! Gemene woorden en slechte daden kunnen je misschien innerlijk hebben gekwetst. Maar als christen weet je misschien, dat God goede bedoelingen met je...

Lees verder
4 weken geleden

Wanneer het ongeluk komt …

Ook gelovigen ervaren soms ‘rampspoeden’ in hun leven. Job is daarvan een goed voorbeeld. En dan vraag je je af hoe een mens zonder God met zulke situaties om moet gaan, wanneer hij plotseling een partner of een kind verliest. Voor gelovigen zijn dergelijke situaties ook verre van eenvoudig! Maar ze hebben één groot voordeel: ze hebben een volmaakte Trooster aan hun zijde – in hun hart. En dat maakt het verschil! Ongevallen Soms komt het “ongeluk” plotseling in gezinnen...

Lees verder
1 maand geleden

Prettige Kerstdagen

December 2017. De Kerstdagen kunnen dagen van vreugde zijn – maar waarover verblijdt u zich? U wenst feestdagen vol bezinning – waarop bezint u zich? Vier korte schetsen rondom Jezus Christus om over na te denken … • De herders op het veld (Lukas 2:8-14) De herders lagen op het vrije veld, het is midden in de nacht. Een engel van God verschijnt en kort daarop een hele schaar van engelen die een nog nooit gehoorde boodschap brengen. De herders...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (15)

Gebed in de morgen met geopende oren “O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; …” (Ps. 63:1). De trouwe dienaar van God heeft de gewoonte om ’s morgens vroeg op te staan om de dag met gebed te beginnen. In Psalm 88 zegt hij profetisch: “Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen” (Ps. 88:14). Elke morgen beseft hij zijn afhankelijkheid van God doordat hij zijn oor in stilte wekken en openen laat om...

Lees verder
2 maanden geleden

Ik heb echter voor jou gebeden …

“Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders” (Luk. 22:32). Petrus was niet op de goede weg (Luk. 22:33-34). Ongetwijfeld hield hij van zijn Meester. Maar in zijn zelfvertrouwen dacht hij, dat hij elke verleiding uit eigen kracht kon weerstaan. Wie kan er dan als eerste een steen werpen? Hoe vaak hebben wij wel de zwakheid van onze menselijke natuur, de slechtheid van ons vlees en...

Lees verder
2 maanden geleden

Maar op Uw Woord …

Bijbelverzen: Lukas 5 vers 1-8; Handelingen 9 vers 10-17. Het is niet gemakkelijk om je eigen bedenkingen of zorgen opzij te zetten en toch aan een zekere aanwijzing gehoor te geven, waarvan we erkend hebben dat de Heer ze ons geeft. Maar dat is precies wat Petrus en Ananias doen in de beide situaties, waar we nu naar willen kijken. Ananias had zeker met vrees vernomen, dat Saulus naar Damascus zou komen om ook daar tegen de christenen op te...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (14)

Lezen: Markus 1 vers 32-35. De morgenschemering “Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt” (Ps. 119:147). In Markus 1 lezen we over een dag uit het leven van Jezus. Hij gaat in de synagoge en onderwijst daar met gezag, zodat mensen zich verwonderen. Plotseling openbaart zich een onreine geest, die in een mens gevaren is. Jezus gebiedt hem om te zwijgen en drijft hem uit. Vanuit de synagoge gaat het...

Lees verder
2 maanden geleden

God zorgt … (4)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder
2 maanden geleden

God zorgt … (3)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder