Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (12)

Gebed komt vóór de dienst! “Jezus … bad … en … begon ongeveer dertig jaar oud te worden” (Luk. 3:21,23). Nadat de roepstem van Johannes de Doper in de wildernis verstomde, laat Lukas ons het Mens geworden Woord van God zien, dat in eeuwigheid blijft. Het eerste openlijke optreden van Jezus gebeurt niet door een grote aankondiging te doen, door een wonder te doen of Zich op de een of andere wijze op de voorgrond te zetten. In plaats daarvan...

Lees verder
3 weken geleden

Over een muur springen …

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30). David, die Psalm 18 geschreven heeft, moest volgens Gods plan over het volk Israël regeren. Maar velen strijden tegen hem en moeilijkheden versperren David de weg. Hoe reageert de man naar het hart van God in dit ontmoedigende scenario? Hij marcheert in vertrouwen op God de vijandige menigten en de “muur van moeilijkheid“ tegemoet. David weet, dat God zijn voeten wendbaar en...

Lees verder
4 weken geleden

Ik ken de Mijne

Bijbelvers: Johannes 10 vers 14 “Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij”, zegt de Heer Jezus (Joh. 10:14). Het is een troostrijke gedachte, dat Hij ons kent. Hij weet hoe we zijn, wat we nodig hebben. Hij kent ons door en door met onze zwakheden en fouten, en toch houdt Hij van ons en bekommert Zich in ware ‘herderliefde’ om ons. Het is ook verfrissend om te weten, dat wij Hem kennen. We weten dat Hij Zijn leven...

Lees verder
1 maand geleden

Gods genade en ons falen

Bijbelgedeelte: Exodus 16. Het manna, het brood uit de hemel, is een duidelijk bewijs van de zorg van God voor Zijn aardse volk. Maar in Exodus 16 is het zeer opvallend hoe deze ongekende genade van God over het falen en de ongehoorzaamheid van het volk komt. Het volk openbaart zijn ontevredenheid, doordat het – net uit de slavernij van Egypte bevrijd – naar de vleespotten en het brood van Egypte terug verlangt. God antwoordt in genade en geeft het...

Lees verder
1 maand geleden

Het geloof van Amram en Jochebed

Bijbelplaatsen: Hebreeën 11:23; Exodus 2; Handelingen 7 De tijd dat Amram en Jochebed1 Mozes kregen, kon niet ongunstiger zijn. Eens kwam Jakob met zijn familie naar Egypte en woonde in het land Gosen. In die tijd stonden ze in de gunst bij Farao. Maar nu was het blad omgedraaid. Jozef was gestorven, en het volk was toegenomen en talrijk geworden en de nieuwe Farao, die Jozef niet kende, zag in hun een gevaar voor zijn volk (Ex. 1:6-10). Met list...

Lees verder
1 maand geleden

Drie kenmerken voor het volgen van Jezus


Mattheüs 11 vers 29-30; Lukas 9 vers 23; 2 Korinthe 12 vers 7 Inhoud 1. Het juk (Matth. 11:29-30); 2. Het kruis (Luk. 9:23); 3. De doorn (2 Kor. 12:7). 1. Het juk Mattheüs 11:29-30: “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”. De toespeling van onze Heer op een juk werd door...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (11)

Bidt zonder ophouden! “… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking” (Ef. 6:18). Jezus neemt als Mens heel bewust de plaats van afhankelijkheid in. Met gebed begint Zijn publieke dienst, bij Zijn doop – en met gebed eindigt Hij aan het kruis. Wat Hij voor God en mensen doet, gebeurt onder gebed. Hij bidt alleen in afzondering, in aanwezigheid van Zijn discipelen, in de vriendenkring en in het openbaar aan het kruis. Hij...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (10)

God wil graag de echtheid in ons leven zien “Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, …” (Ps. 51:6). De evangelist Lukas laat ons vooral de menselijke kant van de Heer Jezus zien. In geen ander evangelie wordt zo vaak genoemd, dat Hij bidt, zoals in Lukas. Veertien maal wordt Hij daar voorgesteld als de biddende Mens, waardoor de Heilige Geest in dit evangelie Jezus’ volkomen afhankelijkheid betuigt (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:16,18,28; 10:21; 11:1; 22:17,32,40-46; 23:34,46; 24:30)....

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (09)

In gebed – afhankelijkheid en vertrouwen “Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen” (Ps. 16:1). God is genoeg voor Zichzelf. Hij is aan niemand rekenschap schuldig en heeft niemand nodig om gelukkig te zijn (1 Tim. 1:11). Mensen daarentegen zijn afhankelijke schepselen, of ze het weten willen of niet. Hoe leeft een mens die zich bewust is dat hij elke dag de hulp van God nodig heeft? Hij vraagt God om hem te helpen en...

Lees verder
2 maanden geleden

Een speciaal hanengekraai!

Wat kan een ‘eenvoudig’ hanengekraai bewerken? Het kan tot bekering en herstel leiden als we onze oren openen om het te horen. Heeft u ook al eens zo’n hanengekraai ervaren? “En onmiddellijk, terwijl hij [Petrus] nog sprak, kraaide [de] haan” (Luk. 22:60). Wat een indrukwekkende scène! Een duistere, koude nacht, zacht flikkerend vuur, ruwe soldatenstemmen, een Aangeklaagde die ons medeleven verdient, boosaardige aanklagers. En in het midden van deze situatie bevindt Petrus zich. Ondertussen heeft hij voor de derde keer...

Lees verder