Toekomst

49 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Comeback van het Romeinse Rijk

Bijbelgedeelten: Daniël 2; Daniël 7; Openbaring 13; Openbaring 17 In Daniël 2 en 7 vinden wij de beschrijving van een vierdelig standbeeld en de weergave van vier dieren. Dit wijst in beeld op de vier wereldrijken, die de “tijden der volken” (waarin Israël nog als natie bestond) het stempel gaven. Het is het Babylonische rijk (hoofd van goud; een leeuw met adelaarsvleugels); het Medo-Perzische Rijk (borst en armen van zilver; vraatzuchtige beer); het Griekse wereldrijk (buik en dijen van brons;...

Lees verder
3 jaar geleden

De verschijning (2)

“… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer...

Lees verder
3 jaar geleden

Rust … vrede … wie zoekt dat niet?

De toekomstige rust Hebreeën 4 gaat over het geweldige feit dat wij de rust mogen ingaan. Het wordt daar aangegeven als iets wat “toekomstig” is. In Hebreeën 3:7-19 gaat het over de woestijnreis van het volk Israël dat de rust van Kanaän als doel had (zie vs. 17-18). Dat is voor ons vandaag uiteraard niet meer van toepassing want wij zijn niet op weg naar Kanaän, het beloofde land. Wel zijn wij op weg naar de ‘hemelse rust’. De woestijn...

Lees verder
3 jaar geleden

Ik zag de hemel geopend

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen om bij het lezen en overdenken hiervan een zegen te ontvangen van de Heer. Frisse Wateren Lezen: Openbaring 22:1-5 De inrichting van de stad Een nieuwe scène opende de ogen van de ziener. De beschrijving van de eerste scène begon met vers 9 van hoofdstuk 21. De engel had gezegd dat Hij hem de...

Lees verder
3 jaar geleden

De opname van de gelovigen – realiteit?

18-10-2014. Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je ’s morgens opstaan, je ontbijt klaar maken en naar het werk gaan. Dan zit je vast in het midden van de dagelijkse taken, je hebt veel te doen – maar plotseling is alles heel anders! Wat is er gebeurd? Vele christenen hebben steeds weer daarover gesproken, zij hebben het verwacht. In de samenkomsten van de gelovigen heeft men liederen gezongen die waarin...

Lees verder
4 jaar geleden

Profetische Gebeurtenissen

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en een half jaar of 1.260 dagen (Openb. 12:6), vooral met betrekking tot Israël en bijzonder de Joden die er wonen en vindt zijn uiterlijk zichtbare begin daarin, dat het beeld van de Romeinse keizer door de antichristen in de tempel wordt gezet (Openb. 13:14,15). De Heer noemt dit beeld “de gruwel der verwoesting” (Mattheüs 24:15) –...

Lees verder
4 jaar geleden

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. – Niet ten onrechte, zoals de Bijbel duidelijk maakt! In een enquête van de Europese Commissie onderzoek toonde duidelijk aan dat de EU-burgers uitzicht Is Israël als de grootste bedreiging voor de wereldvrede, nog voor Iran, Noord-Korea en, opmerkelijk, voor de Verenigde Staten. In een tijd waarin het nu bijna alles wat Israël of Joden betreft, hoewel alleen...

Lees verder
4 jaar geleden

Nooit meer in ballingschap

“Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God” (Amos 9:15). Ontegenzeglijk leven we in profetische tijden. Oude profetieën, tenminste bijna tweeduizend jaar geleden opgeschreven, komen vandaag tot leven. Langzaam maar zeker wordt het wereldtoneel bereid voor de glorieuze terugkeer van Christus. Kijk bijvoorbeeld naar Europa. Volgens het profetische Woord komt er uiteindelijk namelijk een hersteld Romeins Rijk (Daniël 2:41-43; Openbaring...

Lees verder
5 jaar geleden

Twee beesten, twee personen?

Via een e-mail ontvingen we de vraag of het bij de twee beesten in respectievelijk Openbaring 13:1-10 en 13:11-18 om letterlijke personen gaat. Op deze plaats willen we op deze kwestie ingaan. Tevens hopen we enige lijnen van de eindtijd te kunnen schetsen. Enerzijds letterlijke personen Nadat de twee beesten in het dertiende hoofdstuk van Openbaring zijn geïntroduceerd, worden ze daarna nog verschillende keren in het Bijbelboek genoemd. Soms samen, soms apart. Het ‘beest uit de zee’ wordt dan kortweg...

Lees verder
5 jaar geleden

Er staat een troon in de hemel

– Een bemoediging voor ontmoedigden – “En zie, er stond een troon in de hemel…” (Openbaring 4:2b). In de zeventigste jaarweek Wanneer in de – wellicht nabije – toekomst de Gemeente in de hemel is opgenomen, zullen er op aarde onvoorstelbaar turbulente tijden aanbreken. Zozeer zelfs dat God de regie lijkt te zijn kwijtgeraakt. In plaats van God lijkt veeleer de duivel te regeren. Vele miljoenen mensen verliezen hun levens door toedoen van dodelijke epidemieën en catastrofale rampen. Miljoenen meer...

Lees verder