Toekomst

46 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Vluchten geen oplossing

Ruth 1 vers 1-5: 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in...

Lees verder
3 maanden geleden

Een lamp die schijnt in een duistere plaats

Online sinds 25.06.2017 * Petrus noemt het profetische woord als “een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2 Petr. 1:19). De profetie van het Oude Testament wijst voortdurend op de tijd, wanneer de dag van de Heer aanbreekt, wanneer het oordeel over deze goddeloze wereld komt en de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen om hier Zijn koninkrijk op te richten en in gerechtigheid en vrede te regeren. Hoewel deze profetieën niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn, wordt...

Lees verder
6 maanden geleden

Een terugkeer zal er niet zijn?

Een terugkeer naar een tijd vóór de hoge technologie lijkt ondenkbaar voor veel mensen. Maar is dat een nuchtere bezinning die op God’s Woord gebaseerd is?   Onlangs las ik in een artikel: “In januari 2017 is de iPhone tien jaar oud. Sinds die tijd heeft de smartphone de wereld veranderd, zoals niemand  het voorzien heeft. Een terugkeer naar de oude omstandigheden zal er niet zijn”. Zo zijn de verwachtingen van onze samenleving. En inderdaad is het menselijk gesproken nauwelijks...

Lees verder
6 maanden geleden

De transformatie van ons lichaam – een belangrijke voorwaarde

10.03.2017 “… die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht, die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen” (Fil. 3:21). “… want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2). Toen de Heer Jezus op aarde was, zei Hij tegen Zijn discipelen: “En als Ik heengegaan ben en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat...

Lees verder
9 maanden geleden

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn?

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zo’n onwetendheid heerst. In slaap? Met de vraag waar Christenen na hun dood zijn, heeft enige tijd geleden bijvoorbeeld de professor in de theologie Hans Schwarz (Regensburg) in het Lutherse tijdschrift “Confessio Augustana” zich beziggehouden. Hij meent dat hij daarover in de Bijbel twee verschillende verklaringen heeft gevonden. Zo zouden de doden in het Nieuwe Testament enerzijds genoemd worden als degenen...

Lees verder
11 maanden geleden

Wat is mijn deel nu … en tot in eeuwigheid?

Psalm 17 vers 14 “… bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven”. In dit artikel worden verschillende bijbelgedeelten aangehaald. Neem de tijd om deze ook te lezen. Dat zal u zeker niet teleurstellen! De aanleiding tot dit artikel is het vers uit Psalm 17 hierboven. De mannen van de wereld … Wie zijn die mannen vandaag? Om daar achter te komen moeten we eens om...

Lees verder
12 maanden geleden

Sterke leider gezocht?

26.04.2016 Oostenrijkers zijn nu meer geneigd dan eerst om de macht aan een leider over te dragen. Je kunt je niet voorstellen dat het precies zover komen zal – in de eindtijd! Maar dat zal een negatieve gewaarwording zijn … Enige tijd geleden maakte een enquête in Oostenrijk furore, nadat bijna een op de drie een sterke leider bleek te wensen. Blijkbaar daalt in dit land de aanvaarding van de democratie. 29% van de ondervraagden van deze representatieve enquête vindt,...

Lees verder
1 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (8)

Psalm 125 1. Een pelgrimslied. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. 3. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. 4. Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die...

Lees verder
1 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (7)

Psalm 124 1. Een pelgrimslied, van David. Als de HEERE niet bij ons geweest was, – zeg dat toch, Israël – 2. als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, 3. dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 4. dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan; 5. dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. 6. Geloofd zij de HEERE, Die...

Lees verder
1 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (3)

Psalm 120 tot 122 Het gelovig overblijfsel in ballingschap Het grootste deel van het gelovig overblijfsel uit het volk Israël vlucht in het midden van de tijd van verdrukking naar de buurlanden, omdat het voor hen in Jeruzalem te gevaarlijk is. De psalmen 120 – 122 schilderen ons de ervaringen van de getrouwen in den vreemde*. Zij drukken uit wat zij daar in hun harten voor noden hebben, hoe zij hun vertrouwen in God tonen en welke hulp zij ervaren....

Lees verder