Christendom

715 artikelen in deze categorie gevonden
3 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (18)

Intensief gebed voor belangrijke beslissingen “Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden; en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). Ieder van ons komt in het leven op punten, waar hij belangrijke beslissingen moet nemen. Zo was het ook met de Zoon van God. Op een dag stond Hij voor de beslissing om uit de menigte discipelen twaalf mannen te kiezen, die langer dan drie...

Lees verder
4 dagen geleden

Aicama Zorba La-Susa

Sommige mensen voelen zich ’s nachts alleen veilig als er een grote hond voor hun deur ligt. Een groot hondenras is de Mastiff. Hij heeft een indrukwekkende verschijning die angst kan inboezemen, en toch heeft dit dier een laag potentieel voor agressie. Vreemdelingen maken automatisch een grote bocht om hem en zijn territorium heen – zonder dat er geblaft wordt. Dat is erg praktisch! De zwaarste Mastiff waar men ooit van gehoord heeft, en tegelijkertijd ook de zwaarste hond ooit,...

Lees verder
6 dagen geleden

De Heilige Geest – vraag en antwoord

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27 Vragen: Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in zich wonend (verg. bijv. Ex. 35:30-31)? Noem passages uit het Nieuwe Testament die expliciet zeggen dat de Heilige Geest in de christen woont. De Bijbel zegt dat de gelovige verzegeld wordt met de Heilige Geest. Waarom gaat het bij dit zegel (2 Kor. 1:22, Ef. 1:13; 4:30)? De Bijbel zegt dat de gelovige gezalfd is met...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (17)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Het gebed in het verborgene als bron van kracht Lukas laat ons zien dat op het gebed van de Heer Jezus in de woestijn (Luk. 5:16) de kracht van God in Zijn openlijke dienst volgt: “… en er was kracht van de Heer …” (Luk. 5:17). Dit duidelijk verband tussen gebed in het verborgene en kracht in de bediening zien we...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (16)

“Het woord over Hem verspreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om [Hem] te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad” (Luk. 5:15,16). Na de dienst Wanneer de Heer een dienaar voor een speciaal doel gebruikt en de dienst zegent, bestaat het gevaar dat de dienaar het resultaat minstens gedeeltelijk aan zichzelf toeschrijft. Hij neigt er dan toe om lichtvaardig te handelen en het gebed...

Lees verder
2 weken geleden

Twee belangrijke vragen

Waar ben jij? Bijbelverzen: Genesis 3 vers 9; Mattheüs 2 vers 1 De eerste vraag in het Oude Testament is: “Waar bent u?” (Gen. 3:9). Het is God Die naar de mens vraagt als deze in zonde valt en zich verborgen houdt voor zijn Schepper. Het is belangrijk voor ieder mens om te weten dat er een verwijdering en vervreemding van God door de zonde is ingetreden – maar dat God de verloren, schuldige mens zoekt om de gemeenschap weer...

Lees verder
2 weken geleden

Bijbelverzen uit hun verband halen

We lopen allemaal het risico om bijbelverzen uit hun verband te halen om onze eigen mening te funderen. Meestal valt ons dat bij anderen op … Nu kom ik dit fenomeen opnieuw tegen. In verband met de vluchtelingencrisis wordt Mattheus 25 vers 40 herhaaldelijk aangehaald: “Voorwaar, Ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan één van de geringsten van deze broeders van Mij, hebt u het Mij gedaan”. Waar verwijst de Heer Jezus hier naar? Hij spreekt over...

Lees verder
3 weken geleden

Ik ben met je! Ook in het nieuwe jaar …

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u” (Gen. 26:24). We vinden zeven personen in de Bijbel, aan wie God de onvoorwaardelijke belofte gaf dat Hij met hen zou zijn. Deze aanmoediging kregen concreet: Izaäk (Gen. 26:24); Jakob (Gen. 28:15; 31:3); Mozes (Ex. 3:12); Jozua (Deu. 31:8; Joz. 1:5,9); Gideon (Ri 6,12.16); Jeremia (Jer. 1:8); Paulus (Hand. 18:10). Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het volk van Israël deze belofte ook heeft ontvangen (Jes. 41:10; 43:5); ook Jerobeam, maar bij hem...

Lees verder
3 weken geleden

Het werpen van zorgen …

Een woord om over na te denken met het oog op onze rust en vrede in het komende jaar! En zorgen kennen we toch allemaal? Hoe gaan we ermee om? Gods troostrijke zegen voor het nieuwe jaar toegewenst! “… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7). De Schrift nodigt ons in 1 Petrus 5 vers 7 uit om alle zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we er moeite mee....

Lees verder
3 weken geleden

Angst als afweermechanisme

God heeft ons mensen voorzien van een afweermechanisme dat gevaren erkent en ons wil beschermen tegen schade. Maar wil God dat we verpletterd worden door angst? Zeker niet. Door middel van opvoeding wordt een kind ertoe gebracht de bijzondere gevaren in zijn omgeving te herkennen om dienovereenkomstig te kunnen reageren. Elke slechte ervaring die we opdoen, vormt ons interne verdedigingsmechanisme – onze innerlijk gevoel van angst. Daardoor vermijden we vergelijkbare situaties. We kunnen de Schepper dankbaar zijn voor dit innerlijke...

Lees verder