Overdenking bijbeltekst

430 artikelen in deze categorie gevonden
3 dagen geleden

Spreuken 14 vers 13

“Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet”. De bron van de echte vreugde God is geen “vreugde-killer“, want in feite heeft Hij de mens  gemaakt om uiterst gelukkig te zijn. De Hof van Eden was de mooiste plek die je kunt bedenken. Er waren geen dorens of distels om zijn schoonheid ontsieren, en het werd bewaterd door vier ongerepte rivieren die er doorheen stroomden, om het altijd florerend en mooi te...

Lees verder
2 weken geleden

Psalm 119 vers 103-104

“Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad”. Voeden met het Woord De oneindige diepten van Gods Woord worden alleen ontvouwd aan het geloof en een zoekend hart. De Ene die de Heilige Schrift – de Bijbel – heeft samengesteld moet ons verstand openen om haar kostbare onderwijs te ontvangen. We moeten naar de Schrift gaan zoals een dorstige man naar een bron...

Lees verder
2 weken geleden

Lukas 10 vers 29

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?” Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als doel Jezus schaakmat te zetten, resulteerde deze vraag in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar “mijn naaste” wordt afgebeeld als een slachtoffer van een wrede overval, een persoon in ernstige problemen, die hulp nodig heeft.  Als je deze gelijkenis leest in Lukas 10 vers 25-37, let dan op de verschillende reacties van mensen die het...

Lees verder
1 maand geleden

Handelingen 12 vers 13-15

“Toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje genaamd Rhodé, er naar toe om te horen, en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Zij zeiden echter tot haar: Je spreekt wartaal! Zij nu verzekerde dat het zo was. Zij echter zeiden: Het is zijn engel”. Een meisje die in een bidstond alert...

Lees verder
1 maand geleden

1 Petrus 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus uit [de] doden”. Hoop kan worden gedefinieerd als het verlangen naar iets goeds en de verwachting om het te ontvangen. Jezus Christus is de enige echte bron van hoop, omdat Hij alleen weet wat het beste is en ook de soevereiniteit en de macht heeft om de vervulling ervan...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Petrus 2 vers 23

“… Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt”. God vertrouwen in moeilijkheden Met welk volkomen en volledig vertrouwen gaf Jezus Zichzelf over aan de zorg van Zijn hemelse Vader! Het stelde Hem in staat om het moeilijkste uur tegemoet te treden, de bitterste beker te drinken en de smaad tijdens Zijn kruisiging te...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 27 vers 4

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel”. Ben je vandaag in het heiligdom geweest? Ben je bang? Zijn de moeilijkheden van het leven zich bij jou aan het ophopen? We kunnen denken bij het lezen van het vers van vandaag dat David in zeer rustige...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 9 vers 22

“Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht <de> Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is”. Als een ijverige Farizeeër had Saulus heel wat macht. Maar pas na zijn ontmoeting met de Heer Jezus, gelovend en vervuld met de Heilige Geest, lezen we deze uitdrukking: “Saulus echter werd steeds krachtiger …”. Het is erg interessant dit vers te verbinden met 1 Timotheüs 4 vers 15-16, waar Paulus later Timotheüs bemoedigt: “Behartig deze dingen,...

Lees verder
2 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 21

“Door [het] geloof zegende Jakob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad [leunend] op het uiteinde van zijn staf”. Jakob had een speciale plaats in Gods bedoelingen, maar hij herkende dit niet in zijn jonge leven. Hij bracht een groot deel van zijn leven door met het beramen en maken van plannen, dingen proberen uit te werken. Jacob heeft de twijfelachtige eer om de eerste te zijn in een lange rij van mensen die ‘op...

Lees verder
2 maanden geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden”. Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang de mensen op een bepaalde plaats moesten blijven, en het gaf met dezelfde duidelijkheid aan wanneer ze hun volgende stap moesten doen. Voor hen was het niet nodig om hun bewegingen te plannen of in te delen. Het was het terrein en het recht van de Heer om alles voor hen te regelen. Het...

Lees verder