Overdenking bijbeltekst

436 artikelen in deze categorie gevonden
13 minuten geleden

Romeinen 8 vers 36

“Om U worden wij de de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen”. Wie kan er tegen ons zijn? De schoonheid van Christus zal ons al getoond worden, voordat Hij verschijnt en Zijn grote kracht ter hand neemt om de dingen van de wereld te oordelen. Hij zit nu in de hemel met alle macht over Hem en in Hem, maar Hij oefent het nu nog niet uit. Hij heeft ons gesteld in de positie waarin Hij ooit op...

Lees verder
2 weken geleden

Jesaja 32 vers 17

Wie zal vrede brengen? “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid”. Hoe vergeefs is het streven naar vrede door alle eeuwen heen geweest! Dit lijkt echter geen verandering teweeg te brengen in de houding van mensen en regeringen, want zij blijven zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Na lange eeuwen van totale mislukking, zouden we denken dat ze zich zouden realiseren dat er...

Lees verder
4 weken geleden

2 Koningen 5 vers 2-3

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen”. Het getuigenis van een jong dienstmeisje De Bijbel vertelt ons erg weinig over dit jonge meisje. Ze was door Syrische benden uit haar huis in Israël weggevoerd....

Lees verder
4 weken geleden

Handelingen 23 vers 16-19

“Toen nu de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdlieden bij zich en zei: Breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets...

Lees verder
1 maand geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen leed zoals het leed van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5). Jeremia had...

Lees verder
2 maanden geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”. In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid. Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door...

Lees verder
2 maanden geleden

Spreuken 14 vers 13

“Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet”. De bron van de echte vreugde God is geen “vreugde-killer“, want in feite heeft Hij de mens  gemaakt om uiterst gelukkig te zijn. De Hof van Eden was de mooiste plek die je kunt bedenken. Er waren geen dorens of distels om zijn schoonheid ontsieren, en het werd bewaterd door vier ongerepte rivieren die er doorheen stroomden, om het altijd florerend en mooi te...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 119 vers 103-104

“Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad”. Voeden met het Woord De oneindige diepten van Gods Woord worden alleen ontvouwd aan het geloof en een zoekend hart. De Ene die de Heilige Schrift – de Bijbel – heeft samengesteld moet ons verstand openen om haar kostbare onderwijs te ontvangen. We moeten naar de Schrift gaan zoals een dorstige man naar een bron...

Lees verder
3 maanden geleden

Lukas 10 vers 29

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?” Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als doel Jezus schaakmat te zetten, resulteerde deze vraag in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar “mijn naaste” wordt afgebeeld als een slachtoffer van een wrede overval, een persoon in ernstige problemen, die hulp nodig heeft.  Als je deze gelijkenis leest in Lukas 10 vers 25-37, let dan op de verschillende reacties van mensen die het...

Lees verder
3 maanden geleden

Handelingen 12 vers 13-15

“Toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje genaamd Rhodé, er naar toe om te horen, en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Zij zeiden echter tot haar: Je spreekt wartaal! Zij nu verzekerde dat het zo was. Zij echter zeiden: Het is zijn engel”. Een meisje die in een bidstond alert...

Lees verder