Overdenking bijbeltekst

408 artikelen in deze categorie gevonden
6 dagen geleden

Psalm 68 vers 5-6

“Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; …”. “Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en laten uw weduwen op Mij vertrouwen” (Jer. 49:11). Gods zorg voor weduwen en wezen Het is ontroerend om in de Schrift te zien hoe liefdevol God Zich uitstrekt naar weduwen en wezen. Onze Schepper-God zorgt voor Zijn schepselen....

Lees verder
2 weken geleden

Exodus 28 vers 30

“En u moet in de borsttas van de beslissing de urim en de tummim doen …”. In de borsttas tussen de namen van de kinderen van Israël, was de Urim en de Tummim geplaatst. De woorden betekenen: “het licht en de volmaaktheden”. Wat het was kan niemand met zekerheid zeggen. Het wordt in totaal zeven keer in de Schrift genoemd. In twee van de passages wordt alleen de Urim genoemd, en in één (Deut. 33:8) is de volgorde omgekeerd en...

Lees verder
2 weken geleden

Lukas 22 vers 41-44

Lukas 22: 41. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver; en Hij knielde neer en bad de woorden: 42. Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren. 43. Hem nu verscheen een engel uit [de] hemel, die Hem sterkte. 44. En terwijl Hij in zware strijd raakte, bad Hij des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote bloeddruppels, die op de aarde vielen. Laat...

Lees verder
2 weken geleden

Filippi 2 vers 8

“En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood”. We leven in een oord waar de dood regeert als de koning van de verschrikkingen. De kranten vermelden regelmatig de doodsberichten en, ongeacht waar je reist, je vind altijd begraafplaatsen. Niemand kan ontsnappen. Ongehoorzaamheid bracht het vonnis van de dood en oordeel over ons, en dat oordeel blijft vanwege ongeloof, dat willens en wetens Gods redmiddel weigert. “En evenzeer als het de mensen beschikt is...

Lees verder
3 weken geleden

Romeinen 8 vers 28

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun [die] naar Zijn voornemen zijn geroepen”. In Shakespeare’s komedie “As you like it”,1 wordt een hertog door de koning naar het bos verbannen. Hij heeft alle luxe en comfort van het hof verloren, maar hij vindt prachtige dingen in het bos, de plaats van zijn lijden – dingen die hij nooit eerder had gewaardeerd. De beroemde uitdrukking “sweet are the uses of adversity” is ontstaan uit dit...

Lees verder
4 weken geleden

Johannes 1 vers 14

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  … vol van genade en waarheid”. Wat een verbazingwekkend feit wordt ons in deze korte zin onthuld. Hij Die WAS toen er nog geen sprake was van tijd, Die alle natuurkrachten in beweging zette en het universum vervulde met leven; Die Zelf persoonlijk de exacte uitdrukking van de oneindige gedachten en de eeuwige heerlijkheid van de Godheid is – het eeuwige Woord – Hij werd vlees en woonde onder...

Lees verder
2 maanden geleden

Numeri 11 vers 5 en 6

“Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!” Het was niet lang vóór deze gebeurtenis, dat het volk Israël Egypte had verlaten. Slechts ongeveer een jaar eerder hadden zij het paaslam geofferd en Gods wonderbaarlijke bevrijding door de Rode Zee ervaren. Ze hadden verschillende productieve maanden op...

Lees verder
2 maanden geleden

God is voor ons …

“Die ook aan Gods rechterhand is …” (zie Rom. 8:31-39). Dat wordt op het heerlijkst bewezen door Hem Die aan Gods rechterhand is gezeten. Christus, het Middelpunt van al Gods raadsbesluiten, het Voorwerp van Gods eeuwig welbehagen, is niet door God gespaard, maar voor ons, verloren zondaren, overgegeven. Is dat geen grenzeloze liefde? Is dat geen volkomen bewijs voor de waarheid dat God voor ons is? Hij had ons lief, zó lief dat Hij Zijn geliefde en eigen Zoon voor ons...

Lees verder
3 maanden geleden

Mattheüs 6 vers 26 en 31

Sneeuwkoning “Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? … Wees daarom niet bezorgd …”. Ik ben zo blij als een sneeuwkoning! – Natuurlijk zullen de meeste lezers dit gezegde kennen [1]. Waar de zin naar verwijst, is echter niet zo gebruikelijk. Welnu, in sommige gebieden is de Sneeuwkoning een kleine zangvogel, het winterkoninkje. Deze overwintert op...

Lees verder
3 maanden geleden

Exodus 12 vers 13

“En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen”. De verderfengel ging door het land. In de duisternis en het holst van de nacht deed hij zijn werk. Hij wist geen verschil tussen de huizen van de Israëlieten en die van de Egyptenaren tenzij ze gemarkeerd waren...

Lees verder