Overdenking bijbeltekst

402 artikelen in deze categorie gevonden
13 uur geleden

Numeri 11 vers 5 en 6

“Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!” Het was niet lang vóór deze gebeurtenis, dat het volk Israël Egypte had verlaten. Slechts ongeveer een jaar eerder hadden zij het paaslam geofferd en Gods wonderbaarlijke bevrijding door de Rode Zee ervaren. Ze hadden verschillende productieve maanden op...

Lees verder
2 weken geleden

God is voor ons …

“Die ook aan Gods rechterhand is …” (zie Rom. 8:31-39). Dat wordt op het heerlijkst bewezen door Hem Die aan Gods rechterhand is gezeten. Christus, het Middelpunt van al Gods raadsbesluiten, het Voorwerp van Gods eeuwig welbehagen, is niet door God gespaard, maar voor ons, verloren zondaren, overgegeven. Is dat geen grenzeloze liefde? Is dat geen volkomen bewijs voor de waarheid dat God voor ons is? Hij had ons lief, zó lief dat Hij Zijn geliefde en eigen Zoon voor ons...

Lees verder
2 weken geleden

Mattheüs 6 vers 26 en 31

Sneeuwkoning “Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? … Wees daarom niet bezorgd …”. Ik ben zo blij als een sneeuwkoning! – Natuurlijk zullen de meeste lezers dit gezegde kennen [1]. Waar de zin naar verwijst, is echter niet zo gebruikelijk. Welnu, in sommige gebieden is de Sneeuwkoning een kleine zangvogel, het winterkoninkje. Deze overwintert op...

Lees verder
3 weken geleden

Exodus 12 vers 13

“En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen”. De verderfengel ging door het land. In de duisternis en het holst van de nacht deed hij zijn werk. Hij wist geen verschil tussen de huizen van de Israëlieten en die van de Egyptenaren tenzij ze gemarkeerd waren...

Lees verder
4 weken geleden

1 Samuël 15 vers 22

“Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, …”. Vaak hebben wij de gedachte dat het dienen en offers heel belangrijk zijn in ons christelijk leven. Zo beoordelen we trouw en volwassenheid in onszelf en anderen, maar we zien uit de Schrift dat dit bij God zo niet is. Er zijn vier eigenschappen (op z’n minst) die de Heer meer...

Lees verder
1 maand geleden

2 Petrus 2 vers 8

“… want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] wetteloze werken …”. Evenals Abel wordt Lot in het Nieuwe Testament rechtvaardig verklaard. Toch is zijn geschiedenis opvallend anders. Zijn rechtvaardigheid wordt het best getoond in tegenstelling tot de boosheid van Sodom. In Genesis 19, toen twee engelen kwamen om Lot te waarschuwen, eisten de mannen van Sodom om gemeenschap met hen te hebben. Dit...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 126 vers 5-6

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen”. Deze woorden zijn wonderbaar waar van de Heer Jezus, Die in de wereld kwam en over wie de profeet moest zeggen: “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3). Lukas vertelt ons dat toen de Heer Jezus naar Jeruzalem...

Lees verder
2 maanden geleden

Numeri 15 vers 38

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen”. Er ligt een opmerkelijke betekenis in deze kwastjes met een draad van blauwpurper aan de onderkant van de kleding van de Israëlieten. De draad van blauwpurper, de hemelse kleur, was een verordening voor de weg door de woestijn. Het was om hun aardse...

Lees verder
2 maanden geleden

Filippi 2 vers 12

“… bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven”. Uitwerken wat God in ons heeft gewerkt door Zijn genade. Van deze passage wordt vaak verondersteld dat het een vermaning is om te werken voor de behoudenis, maar degenen die het zo toepassen, kennen de genade van God niet, noch de hoogste uitnemendheid van het werk van Christus (Ef 2:8-9). Deze woorden zijn geschreven voor hen die al behouden zijn, die het nieuwe leven in zich hebben, van nature en in...

Lees verder
3 maanden geleden

Daniël 1 vers 8,19

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen … De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning”. Het dilemma van Daniël en godvruchtige beslissing Jaren geleden ben ik een verplichting...

Lees verder