Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Op het kerkelijk erf …

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven Het kerkelijk erf raakt wederom in beroering. De vijand heeft het nu voorzien op het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus. Daarmee raakt hij de kern van het evangelie en tracht een enorme dwaling te bewerkstelligen. Als het Woord van God losgelaten wordt, heeft satan zijn zin. Maar gelukkig waakt God over hen die waarachtig Hem toebehoren en vergeving van zonden ontvangen door het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer...

Lees verder
Wijs hart
2 weken geleden

Veel heil en zegen …

Van het kerkelijk erf In een artikel in een kerkelijk blad schreef een predikant in zijn vaste rubriek “Bij de achterdeur” begin 2015 het volgende artikel. Dit schreef hij naar aanleiding van Psalm 90 vers 12: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”. Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud en alles gaat alweer zijn gewone gang. Van harte wens ik u allen vanaf deze plek veel heil en zegen toe voor 2015. Eeuwen...

Lees verder
Elia - ontmoediging
3 weken geleden

Ontmoediging in de dienst

1 Koningen 17-19 Als we in Gods Woord naar een voorbeeld van ontmoediging zoeken, dan komt ons vooral “Elia onder de bremstruik” voor de geest. Maar dat is niet alles wat we van Elia weten. Om ontmoedigd te kunnen worden, moeten we eerst moedig geweest zijn. En juist in het leven van Elia vinden we talrijke bewijzen van uitzonderlijke moed. Het optreden van deze profeet was in een donkere tijd. Achab regeerde over Israël en “deed wat slecht was in...

Lees verder
G. Muller
4 weken geleden

God hoort het gebed

Het was de wens van George Müller dat God door de arbeid aan weeskinderen geëerd zou worden. En dat moest gebeuren, doordat weeshuizen gebouwd werden die alleen op basis van donaties functioneerden – en nooit zou om een donatie gebedeld of op een noodsituatie gewezen worden. Müller bad ijverig en bracht de behoeften van meer dan 2.000 weeskinderen voor zijn Hemelse Vader, Die voor alles zorgde. Daarbij mocht Müller wonderbare gebedsverhoringen beleven. Toen eens in de winter de verwarming in...

Lees verder
Wil van God
1 maand geleden

De wil van God kennen en doen

“… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2); “Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is” (Ef.5:17). Waarom zouden we de wil van God moeten doen? → De Heer Jezus is onze Heer, we behoren Hem toe, en als zodanig doen wij ook Zijn wil (1 Kor. 6:20); → daardoor tonen we Hem dankbaarheid voor wat Hij voor ons aan het kruis  heeft gedaan (Gal. 2:20; Joh....

Lees verder
Medelijden
1 maand geleden

Volmaakt medelijden!

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan mee lijden,  maar [Een] Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde” (Hebr. 4:15). Wat een troost ligt hier in, in het midden van verzoekingen op de weg, te weten dat we een Hogepriester hebben, die medelijden heeft. We gaan vaak naar anderen met onze verzoekingen en behandelen elkaar met een zekere mate van medelijden: “Een vriend heeft te alle tijde lief, en...

Lees verder
Herinnering 2
1 maand geleden

Oud en nieuw – je ziel onder je arm?

December 2015. Korte herinnering Het was een gewone dag in de week. Ik besloot om nog een eindje te gaan wandelen maar wist nog niet precies waarheen en waarlangs. Toch ging ik maar op weg en liep enigszins ‘verloren’ langs de gracht. Verloren met betrekking tot welke route ik zou kiezen. Aan het eind van de straat besloot ik linksaf te gaan maar wist eigenlijk niet waarom. Na een kort stukje lopen kwam ik bij de spoorwegovergang niet ver van...

Lees verder
Tsunami
1 maand geleden

Toen de Tsunami kwam …

Een aangrijpende gebeurtenis die ons aan het eind van dit jaar ertoe brengen kan om ons leven aan de Heer Jezus over te geven, alsmede Hem meer toe te wijden. Laten we daar eens over nadenken … {Frisse Wateren – 18 dec. 2015}. August van Ryn werd geboren in mei 1890 in Nederland en emigreerde als jongeman naar Amerika. Daar bekeerde hij zich op de leeftijd van 20 jaar. Vijf jaar later ging hij full-time in de dienst van zijn...

Lees verder
dreef
2 maanden geleden

Prettige Kerstdagen …

“Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg” (Luk. 2:6-7). Prettige Kerstdagen – Fröhliche Weihnachten – Merry Christmas – Joyeux Noël! – Kala Christougenna! – Feliz Navidad! – Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva! – Boas Festas! – Wesolych Swiat! – Buon Natale! In verschillende talen over...

Lees verder
Kerstmis 2015
2 maanden geleden

Kerstmis – Citaten uit 19e/20e eeuw

Steeds weer wordt gevraagd of men Kerstmis vieren mag. Sommigen kunnen zich de tijd van 24-26 december niet zonder “kerstfeest” en kerstboomtakken of kerstboom voorstellen. Anderen spreken ervan dat zij Kerstmis niet zouden vieren, maar uiteindelijk ontbreekt er alleen de kerstboom, verder is het vergelijkbaar met wat anderen doen, die Kerstmis uitdrukkelijk vieren. Misschien is het nuttig om drie citaten van Bijbeluitleggers uit de 19de en begin 20ste eeuw door te geven. Frederic Charles Jennings (1847-1948) “Toen ik in 1877...

Lees verder