Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren?
Dit is een vraag die moeilijk valt te beantwoorden. De roep om rechtvaardigheid echter is duidelijk waar te nemen. De daders moeten gevonden en berecht worden! 'Het recht moet zegevieren', is de wens van velen. Dat is ook volkomen begrijpelijk en juist. Onrechtvaardige daden moeten bestraft worden. Maar passen we dat ook op onszelf toe met betrekking tot onze eigen zonden? Want of we eraan willen of niet: God is behalve liefde ook volmaakt rechtvaardig! Dat betekent dat ook de eens niet bekend geworden misdaden, de 'geheime', geoordeeld zullen worden als wij deze niet zelf erkend hebben en beleden hebben voor God. De gedachte - die vooral in het zogenaamde 'vrije westen' wordt gekoesterd - dat God mijn zonden wel door de vingers zal zien en het daarom niet zoveel uitmaakt wat ik doe, is uitermate misleidend en verwerpelijk ...
Bitterheid en vergeving
Helaas zijn sommige christenen bitter geworden. Ze zijn de pijn niet te boven gekomen, dat intense verlangens niet in vervulling gingen, dat hun vertrouwen misbruikt werd en nog veel meer. Het omgaan met hen is moeilijk. Ze drinken het gif van bitterheid en denken dat anderen daardoor gedood worden. Zij verwerken hun frustratie door anderen aan te vallen ...
Gebed - Bidstonden - Geloof en vergeving
Effectieve gebeden kunnen er alleen zijn als we bidden in geloof … Een vergevingsgezinde houding is nodig wanneer we willen dat onze gebeden gehoord en verhoord zullen worden … Er is vaak gezegd dat het uur van het gebed de geestelijke graadmeter voor een samenkomst is ...
Urbi et Orbi
Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi … Met deze zegen worden - volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn - een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het Internet ontvangen worden ...
Pardonné – Vergeven
Waarschijnlijk bent u ook wel eens op een kerkhof geweest. Daar vindt u allerlei soorten en maten graven met en zonder grafstenen. Er zijn mensen die hier regelmatig komen om tot rust te komen. Zij lezen dan de teksten die op de grafstenen staan en denken daar over na. Maar in een klein Frans dorp is een kerkhof met maar één woord … maar wel zeer bijzonder ...
100 jaar na de eerste wereldoorlog ...
Augustus 2014. Donkere wolken pakken zich samen boven Europa. De vierde wereldoorlog is nog niet aangebroken, maar het is wel heel erg donker. Allerlei rampen, oorlogen, moreel verval, criminaliteit … en niet in de laatste plaats "hebzucht" teisteren de wereld … ook is het duister in vele harten …
Vergeving (1)
Hebt u al ontdekt dat u een zondaar of zondares bent? Wel, dan bent u op de goede weg. Ga verder, ga naar God met deze erkenning en neem Zijn vergeving aan, die Hij u in Christus aanbieden wil. Dan stemt u ongetwijfeld in met de gedachte dat onze eerste behoefte als zondaars vergeving is. En er is bij God vergeving. Deze genade is voor ons als kinderen van God een huidige bezit, wij hebben in Christus de vergeving van de zonden. Dat is het deel van zowel de eenvoudigste als van de meest geavanceerde gelovige ...
Vergeven kunnen
Om zonden te belijden is al moeilijk genoeg. Maar zonden te vergeven is soms nog moeilijker. We hebben daarbij een groot Voorbeeld en een belangrijke maatstaf. En we hebben concrete aanwijzingen over dit onderwerp in de Bijbel. Wie niet vergeeft, moet - zo zegt de Heer Jezus het - ernstige gevolgen voor zijn eigen leven accepteren ... Vandaag al vergeven? ...
Vader, vergeef het hun!
"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". Deze uitspraak is een van de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis voordat Hij Zijn leven geeft en sterft. Kunnen we begrijpen dat Christus van vergeving spreekt? Na al die spot en smaad die men Hem had aangedaan? Nadat men Hem bespuwde, sloeg, geselde, een kroon van doornen op Zijn hoofd zette en met een rietstok geslagen en uiteindelijk aan een kruis genageld had? Had u niet een verzoek om wraak en veroordeling verwacht ...
1 Kor. 15:3,4
"Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften".
Lees overdenking...

Bijbelteksten archief
4. De Bijbel
Hoewel er meer dan veertig schrijvers, uitgevers, etc. aan de Bijbel hebben meegewerkt, en hoewel de zesenzestig boeken die deel uitmaken van de Bijbel een ongelooflijk veelzijdige inhoud hebben, vormt de Bijbel ondanks dat een eenheid. Ze kan worden vergeleken met het menselijk lichaam, dat uit vele ledematen en organen bestaat toch onmiskenbaar een eenheid vormt ...
Lees cursus...

Bijbelcursussen archief