Vliegramp van de vlucht MH 17. Wat heeft het mij te zeggen
Juli 2014. Verschrikkelijk … onvoorstelbaar … afschuwelijk … onbegrijpelijk … dit zijn woorden die je door de gedachten kunnen schieten. Gevoelens van machteloosheid, van eenzaamheid … enorm verdriet en pijn in je hart …. De wereld staat volledig op z'n kop, alles om je heen zinkt weg ... help! … Dit zijn maar enkele stamelende woorden en gedachten naar aanleiding van de verschrikkelijk vliegramp boven Oekraďne van de vlucht MH 17 van 17 juli 2014 ...
Life is a festival
Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij 'hectisch' verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel ...
Een boom, geplant aan waterbeken ...
Een boom aan waterbeken geplant, hebt die wel eens gezien? We kunnen veel van deze boom leren. Als we ook zó geplant zijn, zullen we ervaren dat de beek van God vol water is (zie: Ps. 65:10). Er is nooit gebrek …
Eenzame plaatsen in ons leven – kennen wij die?
Een goede beslissing om in je vakantie ernst te maken met die 'eenzame plaats' waar je in alle rust bij de Heer Jezus kunt zijn … Onze Heer wil graag dat we ons tijd nemen, zodat we ongestoord met Hem zijn. Deze eenzame plaatsen zijn van levensbelang voor een christen. Laten we deze eenzame plaatsen maar eens opzoeken, door bewust ervoor te zorgen dat we niet gestoord worden … maar ook als we geen vakantie hebben ...
Het Christelijk gezinsleven (I)
Dit artikel is een deel uit het boek "Das christliche Familienleben" van R.K. Campbell. Gezien de actualiteit vraag ik hiervoor uw bijzondere aandacht. Heel treffend is wel het waar gebeurde verhaal, dat in dit artikel verweven is … Iedere vader, die bewust Christen is, moet een "gezinsaltaar" in zijn huis en voor zijn gezin en andere medebewoners inrichten, en dagelijks tot het lezen van de Bijbel en tot gebed bijeenkomen, indien mogelijk ook tot het zingen van christelijke liederen. Het is de verantwoordelijkheid van de vader als priester in zijn huis … Een vader had een koppig, moeilijk te hanteren zoon, die zelfs een gevaar voor het leven van de gezinsleden werd. Nadat alle pogingen om door liefde, beloningen, straffen en dwang zijn geest te veranderen hadden gefaald, besloot de vader om zijn zoon naar een tuchtschool te sturen. Hij zocht het schoolhoofd op, een vriendelijke christen, en klaagde hem zijn nood. Deze was bereid om de jongen op te nemen maar hij wilde, voordat een definitief besluit genomen werd, nog een vraag stellen ...
All you need is love ...
Liefde heeft fundament nodig … Liefde heeft binding nodig … Liefde heeft tijd nodig … Liefde heeft vertrouwen nodig … Hebben we er wel eens over nagedacht wat liefde nodig heeft? Nu even niet dat jij en ik liefde nodig hebben ...
Prediken
De broeder die deze enkele woorden geschreven heeft, heeft een zeer belangrijke taak gehad in dienst van de Heer. Hij was (en is nog steeds) een voorbeeld om na te volgen in de wijze waarop hij zijn dienst vervulde. Ik heb dat van nabij meegemaakt. Onze broeder predikte het Woord maar ook het gebed speelde hierbij een belangrijke rol. Hij is nu bij Zijn Meester in heerlijkheid in het paradijs, zijn Heer en Heiland Die Hem op aarde begeleidde en Wie hij ook liefhad. Ik nodig u uit om ook over dit onderwerp eens na te denken …
Morning Afterpil
28/04/2014. Nu kon men lezen dat een buitenlandse online-praktijk vrouwen de 'morning after' pil zonder raadpleging van een arts kan krijgen. Zo kan de zonde zich zelfs onopgemerkt verbreiden ...
Praktijk van de gemeente (1): Weglopen
Bij de Korinthiërs was praktisch alles in wanorde. En toch trekt Paulus niet in twijfel dat het de gemeente van God is. Het is mogelijk dat er ieder denkbaar kwaad onder de zon doordringt. Heb ik het recht de Gemeente van God de rug toe te keren, omdat ik van een of de ander kwaad hoor? ...
Een "geheime discipel“ wordt moedig
Er was een toonaangevende dag in zijn leven waarin iets beslissende zou veranderen. Hij hield van zijn Heer en wilde Hem graag volgen, maar tot nu toe ontbrak hem de moed om openlijk voor zijn Meester uit te komen. De gebeurtenissen in Jeruzalem waren weer enigszins geluwd, het spektakel op Golgotha ​​was voorbij, mensen waren weer terug naar huis gegaan ...
Wereldgelijkvormigheid
Dit is een onderwerp die ons allen raakt. Ook Christenen hebben ermee van doen. Maar hoe gaan wij ermee om? Wat betekent de wereld voor mij? Gaat dit 'systeem' - en daarmee de overste ervan, satan - mij meer ter harte dan het Koninkrijk van God, dan de Heer Jezus? Wat, of wie zoek ik eigenlijk ten diepste? Ben ik ook een hemelburger in de praktijk? … Of ben ik een vriend van de wereld? ...
Psalm 27:5
Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil (HSV).
Lees overdenking...

Bijbelteksten archief
4. De Bijbel
Hoewel er meer dan veertig schrijvers, uitgevers, etc. aan de Bijbel hebben meegewerkt, en hoewel de zesenzestig boeken die deel uitmaken van de Bijbel een ongelooflijk veelzijdige inhoud hebben, vormt de Bijbel ondanks dat een eenheid. Ze kan worden vergeleken met het menselijk lichaam, dat uit vele ledematen en organen bestaat toch onmiskenbaar een eenheid vormt ...
Lees cursus...

Bijbelcursussen archief