Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

De representatie van de eenheid

24.02.2006 Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen maar van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen het ontvangen van een zegen door het Woord van God. Het verlangen door Gods Woord opgebouwd, verkwikt en onderwezen te worden, werkt de Geest van God in het hart van iedere christen. Moet hij dit door Hem zelf bewerkte verlangen uitdoven? Absoluut niet! Tussenkopjes zijn van het Bijbel Forum Veel gelovigen zullen het met deze gelegenheid moeten doen, namelijk...

Lees verder
Hoogmoed
4 dagen geleden

Hoogmoed en twijfel bij Kaleb?

Jozua 14: Vers 8: “Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten;  ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te volgen”. Vers 14: “Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE, de God van Israël, na te volgen” . Op de leeftijd van 85 jaar komt Kaleb bij Jozua om hem eraan te herinneren,...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
1 week geleden

Na de Babylonische ballingschap (7,8)

VII “Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël, kwamen zij naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan Hem offeren wij sinds de dagen van Esar-Haddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubbabel en Jesua en de overige familiehoofden van Israël...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
2 weken geleden

Na de Babylonische ballingschap (5,6)

V “Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel...

Lees verder
Steenbok
3 weken geleden

De zorg van God

“Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel?” (Job 38:29). “Zijn jongen slurpen bloed; en waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij” (Job 39:33). Een kort overzicht van het boek Job God had satan toegestaan, eerst de rijkdom van Job, daarna zijn tien kinderen en ten slotte zijn gezondheid te nemen. Eerst neemt Job alles uit de hand van God aan. Drie vrienden van Job komen om hem hun medeleven te tonen....

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
3 weken geleden

Na de Babylonische ballingschap (3,4)

III “Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont. En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was” (Ezra 1:5-6). Het gaan en het geven Cyrus, de koning van Perzië, had verklaard dat de...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
4 weken geleden

Na de Babylonische ballingschap (1,2)

I “In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in...

Lees verder
fashion-731827__180
4 weken geleden

Een woord over de rok …

Voorwoord Schrijver van dit artikel begint zich min of meer te verontschuldigen over het gegeven, dat hij zich uiten wil over “dameskleding”. Dit is op zichzelf eigenlijk al vreemd – hoewel zeer begrijpelijk – dat je je als het ware ‘helaas’ moet indekken tegen vooringenomen standpunten en/of kritiek. Gaat dit niet lijnrecht in tegen wat we in Gods Woord vinden, namelijk dat we als kinderen van God ons door deze “levensgids” moeten willen laten instrueren zonder vooraf beperkingen of voorwaarden...

Lees verder
Islam
4 weken geleden

Is de Islam een vreedzame religie?

31-03-2016 Steeds weer wordt beweerd dat het jodendom, het christendom en de islam bij elkaar horen. Past daarbij dan het feit dat moslims christenen overboord hebben gegooid, toen zij als vluchtelingen op de Middellandse Zee dreven? Men kan het nauwelijks meer aanhoren, dat vertegenwoordigers van de kerk en politici voortdurend herhalen dat de verschillende religies samen horen. Ook de federale overheid heeft in de persoon van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Minister van Staat Aydan Özoguz (SPD) deze positie...

Lees verder
prison-451442_1920
1 maand geleden

Bitterheid

“… terwijl u erop toe ziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15). I Helaas zijn sommige Christenen bitter geworden. Ze hebben het niet verwerkt dat ze vernederd werden, dat hun intense verlangens niet vervuld werden, dat hun vertrouwen misbruikt werd, en nog veel meer andere dingen. Omgang met hen is moeilijk. Zij drinken het gif bitterheid en denken dat anderen...

Lees verder