Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (19)

Waakt en bidt! “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12); “Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed” (Hand. 1:14). Gedurende de hele nacht volhardde de Zoon van God in het gebed. Wat zal Hij in deze uren met Zijn Vader hebben besproken? Als Hij ongeveer drie jaar later in grote zielennood in Gethsemané is, lijkt het erop dat Hij driemaal gedurende één uur per nacht bidt (Mark. 14:35-41). Hij predikte niet alleen over...

Lees verder
3 weken geleden

De Heer is mijn Herder

Psalm 23 Hij kent Zijn schapen; Hij telt ze en noemt hen bij hun naam; Hij gaat voor hen uit; Ze volgen terwijl Hij hen door het water en door het vuur leidt. Psalm 23 onthult voor ons de zegeningen voor hem en haar die hun weg door deze wereld met de Here Jezus als hun Herder gaan. De psalm is nauw verwant aan zowel de voorgaande als de daaropvolgende psalmen. Alle drie de psalmen zijn van uitzonderlijke schoonheid en...

Lees verder
4 weken geleden

Het krachtige Woord …

“Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren …” (2 Tim. 3:16). Vraag je je wel eens af wat mensen van bijbelverzen op evangelieposters maken? Begrijpen zij de betekenis van woorden en begrippen die ze maar zelden tegenkomen? Dank God dat Zijn Woord altijd in staat is geweest om het geweten van mannen, vrouwen en jonge mensen, ongeacht hun geestelijke onwetendheid uit uit te dagen. Natuurlijk moeten we woorden uit de Bijbel uit kunnen leggen aan mensen,...

Lees verder
1 maand geleden

Langs de afgrond rijden?

Bijbelverzen: Efeze 5:10,17; Filippi 1:10; Kolosse 1:9,10; Romeinen 12:2. Een rijk landheer moest een nieuwe koetsier aanstellen. Op de dag dat de beslissing over de nieuwe koetsier werd genomen, waren verschillende koetsiers op het landgoed gearriveerd. Aan elk van de koetsiers werd dezelfde vraag gesteld: “Hoe zeker kun je me langs een smal bergpad rijden?” De eerste koetsier kon veilig tot een meter langs de rand van het ravijn rijden. De tweede koetsier zelfs tot slechts een halve meter en...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (18)

Intensief gebed voor belangrijke beslissingen “Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden; en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). Ieder van ons komt in het leven op punten, waar hij belangrijke beslissingen moet nemen. Zo was het ook met de Zoon van God. Op een dag stond Hij voor de beslissing om uit de menigte discipelen twaalf mannen te kiezen, die langer dan drie...

Lees verder
1 maand geleden

Aicama Zorba La-Susa

Sommige mensen voelen zich ’s nachts alleen veilig als er een grote hond voor hun deur ligt. Een groot hondenras is de Mastiff. Hij heeft een indrukwekkende verschijning die angst kan inboezemen, en toch heeft dit dier een laag potentieel voor agressie. Vreemdelingen maken automatisch een grote bocht om hem en zijn territorium heen – zonder dat er geblaft wordt. Dat is erg praktisch! De zwaarste Mastiff waar men ooit van gehoord heeft, en tegelijkertijd ook de zwaarste hond ooit,...

Lees verder
1 maand geleden

De Heilige Geest – vraag en antwoord

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27 Vragen: Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in zich wonend (verg. bijv. Ex. 35:30-31)? Noem passages uit het Nieuwe Testament die expliciet zeggen dat de Heilige Geest in de christen woont. De Bijbel zegt dat de gelovige verzegeld wordt met de Heilige Geest. Waarom gaat het bij dit zegel (2 Kor. 1:22, Ef. 1:13; 4:30)? De Bijbel zegt dat de gelovige gezalfd is met...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (17)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Het gebed in het verborgene als bron van kracht Lukas laat ons zien dat op het gebed van de Heer Jezus in de woestijn (Luk. 5:16) de kracht van God in Zijn openlijke dienst volgt: “… en er was kracht van de Heer …” (Luk. 5:17). Dit duidelijk verband tussen gebed in het verborgene en kracht in de bediening zien we...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (16)

“Het woord over Hem verspreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om [Hem] te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad” (Luk. 5:15,16). Na de dienst Wanneer de Heer een dienaar voor een speciaal doel gebruikt en de dienst zegent, bestaat het gevaar dat de dienaar het resultaat minstens gedeeltelijk aan zichzelf toeschrijft. Hij neigt er dan toe om lichtvaardig te handelen en het gebed...

Lees verder
2 maanden geleden

Twee belangrijke vragen

Waar ben jij? Bijbelverzen: Genesis 3 vers 9; Mattheüs 2 vers 1 De eerste vraag in het Oude Testament is: “Waar bent u?” (Gen. 3:9). Het is God Die naar de mens vraagt als deze in zonde valt en zich verborgen houdt voor zijn Schepper. Het is belangrijk voor ieder mens om te weten dat er een verwijdering en vervreemding van God door de zonde is ingetreden – maar dat God de verloren, schuldige mens zoekt om de gemeenschap weer...

Lees verder