Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
23 uur geleden

Gouden appels in zilveren schalen (4)

Vierde dag Gods Zoon in het vierde evangelie “Nathanaël antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God” (Joh. 1:49). Het vierde evangelie kan bijna het evangelie van het ‘heilige der heiligen’ worden genoemd. In de Joodse tabernakel scheen het licht van de Shekina van heerlijkheid altijd door het voorhangsel, dat de heilige plaats vervulde met zijn heerlijkheid; zo schijnt de goddelijke heerlijkheid van Christus in het verslag van Johannes over het Leven des levens altijd over het aanbiddende hart...

Lees verder
3 dagen geleden

De Heer is nabij

“… De Heer is nabij” (Fil. 4:5b) Precies in het midden van de vermaningen van Paulus aan de Filippiërs in Filippi 4 vers 1-9, vinden we deze bemoedigende uitspraak dat de Heer nabij is. Met dit feit in gedachten zou het gemakkelijker zijn voor de Filippiërs – en ook voor ons – om gehoor te geven aan de vermaningen van de apostel en deze in het dagelijks leven te verwerkelijken. Ja, de Heer is nabij – en wel op twee...

Lees verder
5 dagen geleden

De Appelboom

“Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte” (Hoogl. 2:3) “… Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van appels, en uw gehemelte als goede wijn” (Hoogl. 7:9). Eerst zegt de bruid in het Hooglied dat ze haar geliefde mooi vindt, en dan vergelijkt...

Lees verder
2 weken geleden

Gouden appels in zilveren schalen (3)

Derde dag  Afdrijven “Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven” (Hebr. 2:1). Een dode boomstam die in de bovenste wateren van de rivier de Amazone op de oostelijke hellingen van de Andes werd geblazen, is uiteindelijk ontdekt aan de oevers van het Scandinavische schiereiland. De grote boomstam heeft een slingerende reis gemaakt van vele duizenden kilometers door Zuid-Amerika en in het noorden door de Atlantische Oceaan – door te...

Lees verder
2 weken geleden

Wat lees ik?

Wat ik lees, laat zien wat ik ben Inhoud Een alarmerend teken Lezen is eten Ben ik geestelijk gegroeid? Mag ik dan niets anders meer lezen? Het gevolg van verkeerd eten Een normale geestelijke toestand Enkele vragen Moeten we alleen nog de Bijbel lezen? We hebben elkaar nodig Is de Bijbel dan niet genoeg?   “Wat lees ik?” – “Wat moet ik eigenlijk lezen?” – Dit zijn belangrijke vragen voor elke gelovige. Er ligt meer in deze vragen dan we...

Lees verder
3 weken geleden

Zie, Mijn Knecht (11)

“Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden” (Jes. 53:8). Zie, Mijn Knecht De tekst die Jesaja schreef is zeer complex en er zijn veel verschillende vertalingen mogelijk. Het bovenstaande vers verwijst naar de vele vormen van benauwdheid die de Heer Jezus tijdens Zijn leven ervoer, vooral in Zijn lijden aan het kruis. Nadat Zijn werk was voltooid (Joh. 19:30) werden al...

Lees verder
4 weken geleden

Gouden appels in zilveren schalen (2)

Tweede dag In zijn schaduw rusten “Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte” (Hooglied 2:3). Wie van ons in de jachtige bezigheden van het leven heeft niet verlangd naar een rustig uur – voor een paar momenten van vrije tijd, dat onze vermoeide krachten zich zouden ontspannen? Meer dan dat, we weten allemaal...

Lees verder
4 weken geleden

Gouden appels in zilveren schalen (1)

“Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen” (Spr. 25:11). Eerste dag De nacht van tranen “Mijn God, ik roep overdag, … en ’s nachts, maar ik vind geen stilte” (Ps. 22:3). In die gedenkwaardige nacht, toen Israël het Pascha voor de eerste keer vierde, zou er “een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Ex 11:6; verg. 12:30)....

Lees verder
1 maand geleden

Zullen we Adam en Eva in de hemel ontmoeten?

Schriftplaatsen: Genesis 3 vers 12; 4 vers 1. Ik zou het antwoord graag opsplitsen in vier deelvragen. 1. Was Adam gelovig? Het antwoord op deze vraag en ook op vraag nummer 2 is alleen te vinden in de eerste hoofdstukken van het eerste boek van Mozes. Andere passages waarin Adam of Eva worden genoemd, werpen geen licht op de vraag of zij leven hebben uit God of niet. Na de zondeval (Gen. 3) openbaart God interesse in de gevallen schepsels,...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (25)

Gebed en discipelschap “En het gebeurde, toen Hij alleen in gebed was, dat de discipelen bij Hem waren … Hij nu waarschuwde hen …, en zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden” (Luk. 9:18,22). Na de dienst in het openbaar – bij de spijziging van de 5000 – toont Lukas ons de afhankelijke Mens opnieuw in gebed, waar Hij de gemeenschap en de wil van God zoekt. Brood en vis konden het verlangen van Zijn hart...

Lees verder