Eenzaamheid ...
Ik ben zo alleen en kan het nauwelijks verdragen. Ik wil voor iemand belangrijk zijn, maar er is niemand die ge´nteresseerd is in mij. Ik kan me niet herinneren dat op een gegeven moment mij iemand omarmt, glimlacht of gewoon wat tijd voor mij had. Ik voel me zo leeg van binnen. Ik honger naar iemand die van me houdt. Ik voel me zo waardeloos. Ik was gewoon om iedere jongen te geloven die zei: "I ​​love you", dat hij werkelijk echt van mij hield ...
Homoseksualiteit: Verandering mogelijk
Vandaag worden degenen die een "Coming out" (uit de kast komen) op homoseksueel gebied voornemen, niet langer gediscrimineerd, maar degenen die hun gevoelens willen veranderen ...
Twijfel aan de redding
Veel kinderen van God, die nog niet lang op de weg van het geloof zijn, zijn onzeker over de echtheid van hun bekering, omdat hun inspanningen om hun leven aan God te wijden niet slagen. In deze moeilijke situatie hebben zij vaak veel vragen. Anderen hebben zich vele jaren geleden bekeerd - en blijven onzeker: Is het voldoende? ...
Op het veld van Boaz (1)
Het boek Ruth lezen we steeds weer graag opnieuw. We vinden daar niet alleen een mooi, bijbelse oorsprong van de liefde tussen Ruth en Boaz. Ook vinden we door middel van voorbeelden het handelen van God met het overblijfsel van IsraŰl daar voorgesteld. Maar in dit boek van Ernst-August Bremicker gaat het meer om praktische toepassingen, die uit het 2e hoofdstuk van het boek kan worden getrokken. Het is de moeite waard dit hoofdstuk eens "concreet" te laten spreken! ...
De raad van de ouden
"Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig" (1 Petr. 5:5). Deze woorden zijn in onze tijd en onze omgeving, waar jongeren zo veel mogelijk zich "vrij" moeten ontwikkelen en de mens zichzelf tot maatstaf moet zijn, zeer onpopulair. Deze ontwikkeling zullen ook christenen die God en Zijn Woord willen volgen, niet gespaard blijven. En hoe ziet het er in dit verband bij ons "jongeren" eruit?
"Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?"
Willen we zielen winnen? Is er een verlangen naar de behoudenis van mensen? We noemen het gewoonlijk 'een liefde voor zielen' - heeft iemand dit nog? De Heer verlangde naar zielen en een van die zielen was van mij. Raakt dit niet je niet-gemotiveerd zijn? ...
Zondebesef
Hoe de Heer tot iemand geweten doordringt vinden we in Lukas 5. Petrus is diep onder de indruk van de wonderbare visvangst in dit hoofdstuk. Maar dat niet alleen ů het heeft ˇˇk - en vooral - een moreel effect op hem ...
Rentmeesterschap
De mens in 't algemeen is Gods rentmeester. In een bijzondere zin, en op een andere wijze, was Israel tot Gods rentmeester aangesteld in Zijn wijngaard, en waren aan dat volk de wet en de belofte, de verbonden en de erediensten toevertrouwd. Maar Israel had Gods goederen doorgebracht. De joden hadden zich gedragen als ontrouwe rentmeesters Wat moest nu worden gedaan? ...
Psalm 27:11
HEERE! leer mij Uw weg.
Lees overdenking...

Bijbelteksten archief
Aanbidding - les 12
We hebben al vaker gemerkt dat het Oude Testament een "prentenboek" is, waarin we mooie voorbeelden van dat, wat we in het Nieuwe Testament vinden. Wij slaan nu 2 Samuel 9 op en willen zien wat we daaruit allemaal kunnen leren. Om u te helpen het verhaal te begrijpen, moeten we eerst eerst Samuel 18:1-5, 2 Samuel 4:4 en 2 Samuel 5:8 en pas dan 2 Samuel 9 lezen.
Lees cursus...

Bijbelcursussen archief